Hvad er det for vigtige samfundsopgaver, biblioteket kan løfte i fremtiden? Hvordan arbejder vi med dannelse i en digital tid? Hvordan kan biblioteket gøre sig gældende dér, hvor de unge færdes, og f.eks. hjælpe med at gennemskue fake news? Hvordan udvikles læsefærdigheder og dermed livsduelighed for alle uanset baggrund, og hvordan kan mennesker med særlige udfordringer få øget livskvalitet gennem litteratur? Hvordan kan biblioteket forstærke lysten til at uddanne sig og lysten til at deltage i demokratiet? Og hvordan kan biblioteket bidrage til verdensmålene? Hvis det er spørgsmål, du har lyst til og forudsætninger for at arbejde med, skal du læse videre.

Fredericia er en ambitiøs kommune, hvor kulturen tillægges stor betydning, og hvor biblioteket står stærkt som det største kulturelle samlingssted med mere end 50 timers (betjent) åbningstid ugentligt og mere end en kvart million besøg hvert år.

Bibliotekets aktiviteter er samlet på hovedbiblioteket i midtbyen, hvor dets 35 medarbejdere har deres arbejdsplads, og hvor borgerne kommer for at låne bøger og andre medier, opleve kulturtilbud og få hjælp med pas, kørekort og turistinformation. Og selvfølgelig kommer biblioteket også ud til borgerne, f.eks. i det boligsociale arbejde.

Den nye bibliotekschef skal være garant for god ledelse og kontinuerlig faglig udvikling på det veldrevne bibliotek. Derudover venter to store udviklingsopgaver: For det første skal bibliotekets udviklingsstrategi fornys. For det andet skal der arbejdes for virkeliggørelse af byrådets ambition om at skabe en campus, der skal omfatte flere uddannelser og opbygges i den nye, centrale bydel, Kanalbyen, i sammenhæng med nybyggede lokaler til biblioteket.

Du kan læse mere om jobbet i job- og personprofilen her. Du er velkommen med spørgsmål om jobbet hos chefkonsulent Lisbeth Binderup, Genitor (tlf. 2049 5140), og kultur- og fritidschef Bodil Schelde-Jensen (tlf. 2281 9024). Der er ansøgningsfrist torsdag den 27. januar 2022 og forventet tiltrædelse 1. april.

Ansøg