Vil du stå i spidsen for de sundhedsfaglige uddannelser hos UC SYD, og kan du gå forrest i at skabe en stærkere kobling imellem grunduddannelse, forskning og efter-og videreuddannelse? Har du kendskab til de udfordringer og dynamikker, der aktuelt præger sundhedsområdet, og kan du bringe denne viden i spil på uddannelsesområdet?

Med det overordnede ansvar for de sundhedsfaglige uddannelser har du som institutchef i Syd- og Sønderjyllands største uddannelses- og vidensinstitution mulighed for at præge udviklingen af en række samfunds- og velfærdskritiske professionsuddannelser.

Du bliver en del af en organisation i forandring, og i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse vil du have en afgørende rolle i at gøre tankerne bag vores nye organisering til virkelighed. Du skal således sætte den strategiske retning for det samlede instituts drift og udvikling på en måde, der skaber en tættere sammenhæng imellem grunduddannelse, forskning og efter- og videreuddannelse, og som samtidig videreudvikler den samarbejdskultur, Strategi 2025 lægger op til.

Du vil have den daglige personaleledelse af de 7 studieledere på instituttet og vil være overordnet ansvarlig for alle medarbejdere på de enkelte uddannelser, som fra den 1. januar 2022 omfatter undervisere på både grunduddannelserne og på efter- og videreuddannelsen samt medarbejdere, der primært beskæftiger sig med forskning. Fælles for medarbejderne er, at de er dedikerede vidensmedarbejdere med høj faglighed og et stort engagement i deres opgave.
Tilknytningen af undervisere fra efter- og videreuddannelsesområdet og forskningsmedarbejdere på den enkelte grunduddannelse er nyt, og derfor vil der særligt i de kommende år ligge en fælles opgave for dig som institutchef og studielederne i at integrere arbejdsområderne for de enkelte medarbejderne og danne nye arbejdsfællesskaber.  

Vi forventer, at du kommer med en relevant uddannelsesbaggrund indenfor det sundhedsfaglige område og ledelseserfaring fra en politisk styret organisation samt et solidt kendskab til dynamikkerne og dagsordenerne på det sundhedspolitiske område. Du besidder politisk tæft og formår at veksle ubesværet mellem strategisk, taktisk og operationelt niveau samtidig med, at du er en stærk samarbejdspartner med stor gennemslagskraft. Du arbejder tillidsbaseret og motiveres af at lede og indgå i en professionshøjskolekultur, hvor det praksisnære perspektiv har afgørende betydning, og hvor kernen i Strategi 2025 – hoved, hånd og hjerte - er omdrejningspunktet.

Du kan læse meget mere om stillingen i job- og personprofilen, hvor du også kan finde kontaktoplysninger på direktør for Samfund og sundhed Anette Nicolaisen og partner hos Genitor Jesper Lund Madsen. Du kan også læse og se mere om UC SYD på www.ucsyd.dk og i videoen øverst.

Du kan søge stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen er søndag den 27. februar 2022. Samtalerne forventes at finde sted i uge 9, 10 og 11.   
 

Ansøg