Vil du bidrage til udviklingen af Kalundborg Kommunes Jobcenter, når fremtidens beskæftigelsesindsatser skal skabes? Kan du levere stærke resultater, når kommunens beskæftigelsesplan skal realiseres? Og vil du gøre en afgørende forskel for kommunens borgere og virksomheder?

Som leder for Job i Fokus står du i spidsen for et team, der varetager beskæftigelsesindsatsen for borgere over 30 år på a-dagpenge og kontanthjælp samt integrationsindsatsen. Her leder du ca. 20-25 engagerede og erfarne medarbejdere. Du referer til arbejdsmarkedschefen og indgår i en ledergruppe med flere nye, engagerede kræfter. Ledergruppen er kendetegnet af stor åbenhed og et helhedsorienteret fokus på at løfte vores fælles kerneopgave.

Kommunen er drevet af en stor udviklingslyst og har igangsæt mange spændende initiativer - alle med samme drivkraft og formål om at skabe en afgørende forskel for kommunens borgere og virksomheder. Som ny teamleder deltager du blandt andet i en større analyseproces, der skal skabe klarhed over fremtidens beskæftigelsesindsats, ligesom vi også arbejder os frem mod en øget databaseret styring og effektmåling af vores indsatser.

Vi forventer, at du står på et stærkt, fagligt grundlag med et dybtgående kendskab til beskæftigelsesområdet. Du bidrager med ledelseserfaring – eller et stort ledelsespotentiale. Derudover tror du grundlæggende på, at de fleste borgere, med den rette indsats, kan hjælpes på vej mod selvforsørgelse – den tilgang og motivation præger din ledelsesform. Du har stærke relationelle kompetencer, er empatisk og lydhør. Du inviterer til samarbejde, ser potentialer og nytænker gerne i fællesskab med andre.

Læs mere om opgaver og forventninger til den nye teamleder i en uddybende job- og personprofil (pdf). Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard på telefon 9116 8735.

Du kan søge stillingen via nedenstående link eller på kommunens hjemmeside, hvor du også finder yderligere information www.kalundborg.dk.

Ansøgningsfrist udløber den 4. juni 2020.

Ansøg