Boligselskabet FOB søger en ny administrationschef, der kan sikre et fortsat højt ambitionsniveau og samtidig accelerere den nødvendige udvikling af processer og arbejdsgange, så vi også i fremtiden har attraktive almene boliger, der er til at betale. 

Den almene boligsektor står højt på samfundsdagsordenen, og du kommer således til at arbejde i en sektor med stor politisk bevågenhed, både på landsplan og lokalt på Vestsjælland, hvor FOB er et af de største almene boligselskaber. Der er netop igangsat en strategiproces internt i FOB, og du vil som administrationschef kunne præge den kommende strategi og få stort ejerskab i implementeringen. 
Administrationen omfatter udlejning, økonomi, beboerservice og IT, og områderne er delt op i mindre teams på i alt 15 erfarne medarbejdere, som du har personaleansvar for. Du refererer til direktøren, som du i det daglige også arbejder tæt sammen med. 

Medarbejderne i FOB arbejder for at optimere og forbedre selskabets afdelinger og 4.400 familie-, ældre- og ungdomsboliger, og du har ansvar for, at dine teams leverer en god service til interne og eksterne interessenter. Samtidig får du en nøglerolle i at udvikle nye arbejdsgange med særligt fokus på digitalisering og selvbetjening. 

Du har ledelseserfaring fra en politisk ledet virksomhed eller organisation – gerne, men ikke nødvendigvis fra den almene boligsektor – og du har både strategisk tæft og administrativt overblik. Samtidig har du erfaring med forandringsledelse såvel på det faglige niveau i form af effektivisering af processer og arbejdsgange som på det personalemæssige niveau i form af at skabe retning, motivation og følgeskab. 

Kulturen i FOB er præget af god trivsel i et rummeligt hovedkvarter i Slagelse.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen her.
Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Flemming Stenhøj Andersen på tlf. 2819 6502 eller partner i Genitor Tina Overgaard på e-mail to@genitor.dk eller tlf. 3141 0582. Du søger stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2021. 
 

Ansøg