Frederikssund Kommune søger en ny afdelingsleder til Højagergaard, som er en del af AKU-centeret. Centeret omfatter både aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og STU, og på Højagergaard består indsatserne af §§ 103 og 104 samt STU. AKU betyder Arbejde, Kultur og Udvikling, og foruden Højagergaard består centeret af Ejegod, Gnisten, Klub Stjerneskud og Café Danner.

Som afdelingsleder af Højagergaard bliver du leder for 26 dygtige medarbejdere med forskellige fagligheder, og kulturen er præget af, at det er medarbejdere, som virkelig brænder for det, de laver. De sidste par år er der sat mange organisatoriske indsatser i gang på AKU-centeret, hvilket har medvirket til, at organisationen nu befinder sig et rigtig sundt sted.

Som leder sætter du tillid og relationer højt. Og du vil blive leder for en personalegruppe, som ser deres nærmeste leder både som deres nærmeste sparringspartner og som den, der sætter en tydelig pædagogisk retning for Højagergaard.

Du vil desuden blive del af en ledergruppe, hvor du får stor mulighed for at præge den nye ledelseskultur på AKU-centeret, da den nye forstander vil blive ansat umiddelbart inden dig.

Du skal være pædagogisk velfunderet, og du skal have forståelse for borgergruppen og have erfaring med den relevante lovgivning, samt hvad det vil sige at drive takstfinansierede tilbud.

Og ikke mindst kommer du til at bidrage til den vigtige samfundsmæssige opgave, det er at bidrage til at skabe et meningsfuldt liv for nogle af samfundets mest udsatte borgere.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef i Center for Voksenstøtte og Ældre Paw Holze Nielsen på pknie@frederikssund.dk (tlf. 4735 1669) eller konsulent i Genitor Christian Høegh Brønnum på chbr@genitor.dk (tlf. 2193 0783).

Du søger stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen udløber mandag den 9. september 2021.
 

Ansøg