Har du lysten og evnerne til at lede og styre en kompleks organisation inden for sundheds-, ældre- og plejeområdet? Kan du se dig selv i spidsen for godt 1.100 fastansatte, der samlet set yder hjælp til ca. 2.100 borgere? Måske er du vores nye centerchef for Center for Pleje og Omsorg? Vi leverer rammer, opgaver, ressourcer – og et godt arbejdsmiljø.

Vordingborg Kommune søger en ny centerchef, da vores tidligere centerchef har fået arbejde tættere på bopælen. Du bliver chef for Center for Pleje og Omsorg, som har stolte traditioner, og som skal ledes og udvikles ind i næste fase. Betydningen for mange mennesker er stor, og du kommer til at gøre en forskel. Centeret er bemandet med kompetente og engagerede ansatte, der er stolte af deres arbejdsplads. Mange bor og lever i nærområdet.

Centerets samlede budget i 2024 er ca. 600 mio. kr. Der er godt 1.100 fastansatte. Et område, der qua den demografiske udvikling forventes at vokse yderligere i de kommende år. Ledelsen varetages af centerchefen, to afdelingsledere samt 7 distriktsledere og 19 assisterende distriktsledere. Der ydes samlet set hjælp til ca. 2.050 borgere. Der forvaltes godt 470 plejeboliger, midlertidige boliger og akutpladser. 

Som centerchef bliver du en del af den tværgående chefgruppe, som spiller en aktiv rolle for kommunens strategiske udvikling. Tonen er uformel, tilliden god, kommandovejene korte, og der er et stort ledelsesrum. Der er etableret en række lederfora og netværk til sikring af løbende kontakt og koordinering. Den samlede ledelse er optaget af det strategiske, tværgående og tværfaglige samarbejde med fokus på kommunens potentiale, drift, udvikling og relationelle samspil.

Kommunen er i proces med en ny vision, hvor kommunens kvaliteter, fællesskab og udvikling tydeliggøres. Sundhed og forebyggelse er en vigtig del af visionen. Det vil placere dig på en central chefplads med et stort ledelsesrum og gode muligheder for indflydelse på de kommende års strategi. Styring vil være et fortsat vigtigt fokusområde.

Vordingborg Kommunes kvaliteter er mange. Kommunen er god til at udnytte sine styrkepositioner og arbejder målrettet for at indfri de mange potentialer. Det gælder også på ældreområdet. 

Vordingborg er omgivet af nogle af Danmarks smukkeste farvande med Møn, Bogø og mange småøer. Historiske og levende købstæder og stationsbyer udgør hovedbyerne. I kommunen finder vi også Danmarks længste og måske smukkeste kystlinje. Kommunen er præget af natur, landskab, unikke kulturtilbud, fritidsliv, handelsliv, turisme og god infrastruktur. Og så kan centrum af København nås på bare en time. 

Yderligere information
Du kan læse mere om stillingen og Vordingborg Kommunes forventninger til den nye centerchef i en uddybende job- og personprofil her.

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte direktør Jan Christensen på tlf. 6196 5654 eller chefkonsulent Berit Kjær Petersen, Genitor, på tlf. 2949 4419. Se også www.vordingborg.dk for information om Vordingborg Kommune. 

Ansættelsen sker i henhold til aftale om aflønning af chefer. Lønniveauet er på ca. 900.000 kr. årligt, hvortil kommer pension.

Tiltrædelse forventes den 1. maj 2024. Administrationen flytter ind i nybyggede lokaler i Vordingborg i sommeren 2024, hvor den nye centerchef forventes at flytte med.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 29. februar 2024.

Ansøg