Har du styr på regnskab og kan du motivere og udvikle dit team? Absalons økonomifunktion er midt i en spændende omstilling, hvor vi dels styrker regnskabsområdet og dels etablerer et nyt stærkt budgetteam ved at samle to mindre teams.

For at styrke regnskabsområdet opnormerer vi nu med en regnskabschef, som skal lede Team regnskab i det daglige, og være med til at styrke økonomifunktionens regnskabskompetencer og –processer.

På Absalon er det vores ambition, at have de studerende i centrum. Vi vil forme vores uddannelser, så de studerende møder kompetente og engagerede undervisere. I Økonomi understøtter vi denne ambition. Vores fornemste opgave er, at direktionen, centerchefer og afdelingschefer oplever en professionel og kompetent sparring, når vi understøtter dem i at træffe fornuftige økonomiske beslutninger til Absalons bedste. 
 
Din profil
Som regnskabschef skal du lede et team, der med et højt ambitionsniveau leverer sikker drift og et korrekt regnskab.

Du sætter retningen. Det ligger dig naturligt, at anerkende og udfordre dine medarbejdere professionelt. Du sætter og formidler retningen for interessenter og medarbejdere, har gennemslagskraft, og kan kommunikere både mundtligt og skriftligt, så andre forstår dig.

Du har overblikket i pressede situationer. Du har gode samarbejds- og formidlingsevner, samt arbejder ansvarsbevidst og løsningsorienteret. Du deltager i og leder gerne processer både internt og på tværs af organisationen. Dine prioriteringer er skarpe, men samtidig skaber du ro og overblik i pressede situationer. 

Du har solide analytiske evner og strategisk sans. Du har indgående erfaring med statsligt regnskab og de statslige systemer. Du er kvalitetsbevidst, og du tænker udviklings- og fremtidsorienteret, når det drejer sig om at implementere nye processer og sikre optimal systemunderstøttelse. Du er struktureret og ikke  bange for at komme ned i detaljen.

Derudover forventer vi os, at du har:

  • en relevant uddannelse inden for regnskab eller tilsvarende erfaring.
  • minimum 5-10 års erfaring med regnskab i staten og stor indsigt i sammenhængen mellem regnskab og økonomistyring.
  • lyst til at udvikle dine kompetencer og udvikle teamets opgaveløsning.
 
Dine arbejdsopgaver
Som regnskabschef skal du sammen med dit team sikre et solidt og stringent datagrundlag for Absalons økonomistyring og compliance med love og god forvaltningspraksis.

Sikker drift og ledersparring. Din opgaveportefølje rummer blandt andet regnskabet og bogholderiet, herunder årsregnskabet efter den nye fælles kontoplan, regnskabsinstruksen, indkøb og anlæg, IT-systemet Navision Stat og fakturahåndteringssystemet IMS. I teamet er der en teamkoordinator for bogholderiet som koordinerer opgaver i relation til blandt andet kreditorbogholderi, intern handel og viderefakturering, debitorbogholderi, finansbogholderi, afstemning og kvalitetssikring af diverse typer data, vejledning til brugere mundtligt og via intranettet, oplæring af elever samt opgaver med at udarbejde årsregnskabet.

Udvikling. Økonomi er i gang med en gennemgribende forandring af økonomifunktionen. Team regnskab bidrager til at udvikle, implementere og evaluere nye systemer, arbejdsgange og vejledninger. Du har en nøglerolle i at sikre fremdrift i udviklingsprojekterne og gevinstrealisering i driften.

Daglig personaleledelse. Du er den nærmeste leder for seks medarbejdere og to elever. Du koordinerer og træffer beslutninger om hvordan opgaverne løser i teamet. Du sikrer overensstemmelse mellem teamets opgaver og interne og eksterne beslutninger, regler, rammer og værdier. Du arbejder passioneret for faglig udvikling og høj trivsel i teamet.
Du er en central sparringspartner og rådgiver for økonomichefen. Derudover indgår du i lederteamet internt i Økonomi og arbejder på tværs af Absalon med fokus på den tværgående styrings- og ledelsesopgave.
 
Dine kolleger
Du bliver en del af Økonomi, hvor vi er i alt ca. 20 medarbejdere, der er organiseret i Team regnskab og Team budget, alle under den samlede ledelse af økonomichefen. Vi lægger vægt på, at Økonomi er én afdeling og, at vi samarbejder om opgaverne.

Vi har et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger, hvor vi lægger vægt på en god omgangstone, faglig sparring og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Du får arbejdsplads på vores nye campus i Slagelse (lige ved stationen), hvorfra vi understøtter vores syv lokationer i Region Sjælland.
 
Sådan ansøger du
  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
  • Lønniveauet i stillingen ligger på 625.000 kr. årligt inkl. pension med mulighed for forhandling efter kvalifikationer.
  • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder den 1. september 2021 eller hurtigst mulig.
  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte økonomichef Villy Dahl Jensen, tlf. 7248 2120.
  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest den 27. juni 2021.
  • Vi forventer at afholde 1. samtale den 30. juni og 2. samtale den 5. juli 2021. Vi er opmærksomme på at samtalerne ligger i starten af sommerferien. Giver samtaletidspunktet dig problemer, så skriv det gerne i dig ansøgning, så ser vi på en løsning.
Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution med 13 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på i alt otte byer i regionen.
Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.
Vi er 750 medarbejdere, og vi har 8.300 studerende på vores uddannelser og 3.500 i efter- og videreuddannelse.

Ansøg