Borgercenter Børn og Unge søger en ny økonomichef, der kan sikre effektiv og strategisk økonomistyring på det specialiserede børne- og ungeområde.

Vi søger en ambitiøs økonomichef med omfattende ledelseserfaring, der kan sikre, at vores budget på ca. 1,3 mia. kr. forvaltes på en gennemsigtig og målrettet måde til størst mulig gavn for udsatte børn, unge og familier i Københavns Kommune. Du får strategisk ledelsesansvar for en stærk fagligt funderet afdeling og for implementering af det nye administrative fællesskab for økonomi. 

Om Borgercenter Børn og Unge  
Borgercenter Børn og Unge (BBU) er en del af landets største socialforvaltning. Vi har myndighedsansvaret for udsatte børn og unge i Københavns Kommune samt ansvaret for drift og udvikling af en lang række forebyggende tilbud og døgntilbud for udsatte børn og unge.

Det er vores ambition, at udsatte børn, unge og familier i København oplever en sammenhængende indsats, hvor afgørelser, indsatser og service er af høj kvalitet. Borgercentret består af fire udførercentre med specialiserede tilbud, fem børnefamilieenheder og en central stab.  

Ansvarsområde  
Du bliver chef for afdelingen Økonomi, som er forankret i BBUs centrale stab i Griffenfeldsgade. Staben understøtter organisationen inden for områderne økonomi, digitalisering, projektledelse, HR, organisationsudvikling, faglig udvikling m.m. Som økonomichef referer du til vicedirektøren.

Du får det overordnede ansvar for strategisk udvikling og drift af økonomiopgaver i BBU. Du skal skabe rammerne for sikker økonomistyring samt sikre budgetoverholdelse, prognosekvalitet og gennemsigtighed i borgercentrets økonomi. Et væsentligt ansvarsområde bliver det strategiske arbejde med de politiske budgetprocesser i forvaltningen, hvor BBU hvert år skal levere effektiviserings- og investeringsforslag, der udvikler vores område både fagligt og økonomisk. Herudover vil der også være opgaver inden for digitalisering og socialfaglig velfærdsteknologi samt analyser og ledelsesinformation.

Derudover bliver du ansvarlig for implementering af det administrative fællesskab for økonomi, som opstartes den 15. august 2020. Herunder får du ansvar for at sikre tilstrækkelig kompetenceudvikling, implementering og høj kvalitet i nye arbejdsgange samt at sikre et godt samarbejde med lokale ledere i centre og enheder, samt det Administrative Fællesskab for HR.  

Samlet set får du ansvaret for en afdeling med 52 medarbejdere, som du driver i samarbejde med teamlederne for de forskellige områder i afdelingen.

Som økonomichef får du til opgave at

  • sikre stabil økonomistyring i BBU – herunder prognosearbejde, koordination og opfølgning på økonomi- og administrationsopgaver
  • lede arbejdet med at udvikle BBUs budgetmæssige rammer gennem omstillings- og ønskeforslag
  • sikre, at økonomiske overvejelser varetages i samspil med socialfaglige og juridiske vurderinger
  • sætte retning for den strategiske udvikling af økonomiområdet i samarbejde med borgercenterledelse, områdechefer og centerchefer, samt Socialforvaltningens centrale kontorer
  • sikre, at der er stabil drift i forhold til de månedlige prognose- og økonomistyringsopgaver, herunder formidling af de overordnede resultater og risici til BBUs ledelse og Socialforvaltningens direktion
  • sætte retning for udvikling og understøttelse af relevant ledelsesinformation  
  • planlægge og kvalitetssikre større og mindre analyseopgaver.  
Samarbejdsrelationer  
Du vil bevæge dig ledelsesmæssigt på et strategisk og taktisk niveau, og du får en stor samarbejdsflade på tværs af organisationen, men du skal også kunne gå i detaljen og understøtte sikker økonomistyring og kvalitetssikre budgetforslag. Dine tætteste kolleger er de øvrige stabschefer, der samlet agerer som et team. Stabscheferne fordeler opgaver og ressourcer i fællesskab.

Du vil også arbejde tæt sammen med borgercentrets øverste ledelse, som består af to borgercenterchefer og en vicedirektør – samt områdecheferne for børnefamilieenhederne og centerchefer for udførercentrene. Derudover vil du have tætte samarbejdsflader til Socialforvaltningens centrale kontorer. Du vil indgå i økonomichefkredsen med de øvrige økonomichefer fra de to andre borgercentre og kontorchefer fra Socialforvaltningens centrale kontorer (Økonomi og Byggeri samt Regnskab og Kontrakt) samt ressourcedirektøren centralt i Socialforvaltningen.

Faglige kvalifikationer  
Det er et krav, at du har en relevant akademisk uddannelse indenfor økonomi og evt. politik samt solid ledelseserfaring. Vi forventer, at du har erfaring med driftsledelse og strategisk økonomistyring. Erfaring fra en politisk styret organisation og kendskab til kommunaløkonomi samt socialområdet vægtes.

Personlige kvalifikationer 
I stillingen får du ansvar for både drift og udvikling af et stort og komplekst økonomiområde. Derfor er det nødvendigt, at du har gode samarbejdsevner og kommunikerer tydeligt både mundtligt og skriftligt på mange niveauer. Vi lægger stor vægt på, at du kan arbejde strategisk med udvikling, er struktureret og analytisk og sætter en ambitiøs retning for hele økonomiområdet i borgercenteret.  

Vi arbejder i en travl hverdag, hvor det er vigtigt, at du formår at bevare overblikket og har et skarpt blik for at prioritere det vigtigste. Din ledelsesstil er ambitiøs, og dit fokus er på at få det bedste frem i dine medarbejdere og teamledere. Du vil være overordnet ansvarlig for et stort område og forstår at sætte tydelig retning og har fokus på sparring og uddelegering af ansvar.

Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse sker efter cheflønsaftalen. Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2020. 

Yderligere oplysninger  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Lise Stidsen Vandahl på 2523 9271 eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587. Hvis du ønsker mere information om Borgercenter Børn og Unge og stillingen, kan du rekvirere yderligere baggrundsmateriale via Michael Bækgaard Pedersen på 3317 4222 (i uge 30 kan du kontakte Birgitte Høgh på 2448 7627).  

Sammen med motiveret ansøgning beder vi dig uploade CV, eksamensbeviser og evt. udtalelser.  

Søg via nedenstående link senest mandag den 17. august 2020  
Vi forventer at holde 1. samtaler den 20. august. Kandidater, der bliver indkaldt til 2. samtale den 25. august, skal forvente at gennemføre en test den 21. august.

Ansøg