Vil du stå i spidsen for to centrale teams i vores Studieservice og dermed sætte et afgørende præg på de studerendes og kursisternes oplevelse af UC SYD? Kan du skabe struktur og stabilitet for medarbejderne og i opgaverne i en tid, hvor forandringer kendetegner hverdagen? Har du lyst til at bidrage til videreudviklingen af det samlede studieadministrative område i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam?

Du vil blive leder for Team Optagelse/SU og Team EVU/AMU, som henholdsvis varetager alle administrative opgaver, der relaterer til optagelse, SU, SPS og kilometerpenge på grunduddannelserne og har ansvaret for at administrere alle UC SYDs efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Du vil have det daglige personaleansvar for 18 medarbejdere, som sidder på vores campusser i Esbjerg, Kolding og Haderslev, men hvor medarbejderne i Haderslev om kort tid flytter til den nye campus i Kolding. Du skal derfor lede både tæt på og på distancen. Medarbejdergruppen er en sammensætning af medarbejdere med en HK-relateret baggrund og akademikere samt en kombination af erfarne og nye medarbejdere.  De enkelte teams har igennem en længere periode oplevet en række større forandringer. Din primære opgave i den daglige drifts- og personaleledelse vil derfor være at sikre en stabil drift ved at sætte rammerne, bredden og standarden i opgaveløsningen og foretage en løbende prioritering af ressourcer. Derudover vil der ligge en særlig opgave i at understøtte trivslen og det gode arbejdsmiljø på en måde, der udnytter de muligheder en kombination af rutinerede og nye medarbejdere giver.

Du bliver en del af en organisation i forandring, og i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam i Studieservice vil du have en central rolle i at gøre tankerne bag vores nye organisering til virkelighed på det studieadministrative område. Du skal således sikre og understøtte, at arbejdsgangene og opgaveløsningen indenfor dine ansvarsområder afspejler den nye struktur og samarbejdsflader, ligesom du herigennem skal bidrage til videreudviklingen af samarbejdskulturen. Samtidig skal du sammen med resten af ledelsesteamet udvikle Studieservice som helhed og gå forrest i at skabe et tæt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af de enkelte teams og bredere med resten af organisationen.

Vi stiller ikke krav om en bestemt uddannelsesbaggrund, men hvis du har en relevant uddannelse, f.eks. en diplom- eller masteruddannelse i ledelse, vil det være en fordel. Vi forventer, at du har erfaring med ledelse og administrative sagsgange, og at du er en stærk formidler med et handlings- og løsningsorienteret perspektiv samt et særligt blik for udviklingsmuligheder. Du arbejder tillidsbaseret, er god til at skabe positive relationer, og du kan gennem nærværende og empatisk ledelse både tæt på og på distancen opnå følgeskab og få forandringer til at ske.

Du kan læse meget mere om stillingen i job- og personprofilen (pdf) her, hvor du også kan finde kontaktoplysninger på studiechef Tine Jessing Hvass og partner hos Genitor Jesper Lund Madsen. Du kan også læse og se mere om UC SYD på www.ucsyd.dk og videoen ovenover.

Du kan søge stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen er mandag den 8. august 2022. Samtalerne finder sted i Esbjerg henholdsvis mandag den 15. august 2022 og onsdag den 24. august 2022.

Ansøg