Er du fagligt stærk og en dygtig leder, der engageres af forbrugersagen?  
 
I Forbrugerrådet Tænk søger vi to politiske chefer til vores nye afdelinger for ’Trygt forbrug’ og ’Bæredygtigt forbrug’. De nye politiske chefer skal have ledelseserfaring, en stærk faglighed, et bredt vingefang samt forståelse for og lyst til både politik og projekter. Som ny politisk chef vil du referere direkte til direktionen. Du leder afdelingens dygtige projektchefer og medarbejdere og tilrettelægger afdelingens arbejde, der omfatter politisk interessevaretagelse, projektindsatser, udviklingen af nye projekter, repræsentation i råd, nævn og udvalg samt informationsvirksomhed gennem fx presse og kampagner. 

Du bliver en del af en dedikeret ledergruppe og et engageret sekretariat, der glæder sig til at byde dig og dine bidrag til at nå de fælles mål velkommen, og du får i dén grad mulighed for at sætte dit præg både internt og eksternt.  

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, der arbejder for at skabe et Danmark, hvor alle forbrugere kan træffe et trygt valg samt at bibringe forbrugerne handlekraft. 

I Forbrugerrådet Tænk nyder vi en høj grad af troværdighed i den bredere offentlighed. Hos os bliver gode idéer nemt omsat til beslutninger, og som politisk chef skal du være garant for, at beslutningerne føres ud i livet – og sikre at der prioriteres mellem strategisk relevante initiativer. 

Vi forestiller os, at du har haft en ledende rolle, gerne fra en politisk ledet organisation eller interesse- eller brancheorganisation, har et godt kendskab til det politiske system og civilsamfundet, samt en stærk faglighed og gode samarbejdsevner, som du kan bruge til at udvikle og lede et meget bredt område. 

Læs den fulde job- og personprofil, hvor stillingerne og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er nærmere beskrevet, og søg stillingen via knappen nedenfor. 

Ansøgningsfristen udløber den 9. marts 2021. Forventet tiltrædelse er den 1. maj 2021. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Mads Reinholdt på telefon 2622 4557/e-mail mhr@fbr.dk, partner i Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231/e-mail mi@genitor.dk eller associeret partner i Genitor Sebastian Volkers på telefon (0032) 491 62 96 05/e-mail sv@genitor.dk

Ansøg