Motiveres du af at blive en del af et nyt og ambitiøst chefteam på 0-18-års området? Kan du bidrage aktivt til at arbejde forebyggende og omlægge indsatser? Trives du med at lede processer – og med en høj grad af inddragelse? Og er du som person troværdig og stærk i relationer? -Så søg stillingen som skolechef i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune søger en ny skolechef med reference til centerchefen for Center Uddannelse og Pædagogik (CUP).

Som ny skolechef får du det direkte ansvar for 11 skoleledere, hvoraf de to er ledere for kommunens to specialskoler. SFO’er, fritidsklubber og ungdomsklubber er integreret i skolernes organisationer. Der er en lang tradition for at inddrage skolelederkredsen. Det skal du, som ny skolechef, kunne se en stor værdi i og have et særligt blik for at aktivere Forretningsudvalget i en rådgivende rolle.

Skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune har stærkt fokus på kvalitet i forhold til undervisning og trivsel for eleverne. Kommunen har desuden i flere år haft fokus på tidlig forebyggende indsats. Der er fortsat behov for at arbejde med en omlægning af indsatserne med henblik på at tage bedre hånd om de sårbare børn og unge samt sikre, at flere børn kan vedblive med at være en del af almenmiljøet. De kommende år vil byde på store, spændende bygge-, renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, da kommunen står overfor en stor kapacitetstilpasning.

Center for Uddannelse og Pædagogik har gennem det sidste stykke tid gennemgået en organisationsændring med henblik på at imødekomme de spændende og udfordrende opgaver, som kommunens børneområde står overfor. Du bliver en del af et nyt chefhold, bestående af centerchef, dagtilbudschef, PPR-chef og skolechef. I kommer til at arbejde tæt sammen om at løse opgaver på tværs af det fælles børneområde, der favner alle børn fra 0-18 år.

Vi søger en skolechef, der er solidt forankret i fagligheden på området. Du får ansvaret for alle opgaver forbundet med den generelle skoledrift, herunder et overordnet ansvar for ledelse og udvikling af skolelederne, det fælles skolevæsens retning og udvikling, samt omstillingerne på skoleområdet. Du bliver bindeled mellem skolerne og det politiske niveau, og kommer til at varetage det eksterne samarbejde, herunder deltagelse i 4-kommune samarbejdet på området.

Du kan se uddybende job- og personprofil her og søge stillingen elektronisk på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside: http://www.ltk.dk , her kan du også læse meget mere om kommunen. Spørgsmål kan stilles til centerchef Rasmus Mattern Nielsen på telefon 2036 8565 eller partner i Genitor Trine Kern Schandorff på telefon 3141 0255.

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Søg stillingen via knappen nedenfor senest mandag d. 6. juni. 

 

Ansøg