Kræftens Bekæmpelse søger en engageret områdechef, der skal skabe de bedste rammer for frivillighed, fællesskab, foreningsdemokrati og politisk gennemslagskraft for de mange frivillige i område Midtjylland.

Om os
Hvert år arbejder 46.000 danskere frivilligt for kræftsagen. I Kæftens Bekæmpelse glæder vi os over de mange stærke fællesskaber, hvor frivillige og ansatte arbejder side om side efter en tydelig fælles vision og mission. Vi vil et liv uden kræft – og vi arbejder på at færre får kræft, at flere overlever kræft og at flere får et bedre liv med og efter kræft.
Vi er ambitiøse og vil gerne skabe de bedste rammer for frivilliges involvering i Kræftens Bekæmpelse. Både dem, der allerede er engagerede, og dem, der vil engagere sig i fremtiden. Det arbejde sker i høj grad lokalt – og understøttes af vores fem områdekontorer og af vores enhed "Frivillig Indsats" i Kræftens Bekæmpelse i København. 

Om jobbet
Som områdechef vil du sammen med dit medarbejderteam få ansvaret for at skabe og udvikle de bedste rammer for det lokale arbejde for foreningens mange frivillige i Midtjylland. Frivillige skal opleve, at det er nemt og meningsfuldt at engagere sig. Endnu flere skal have mulighed for at bidrage som frivillige, mangfoldigheden skal øges og foreningsdemokratiet skal styrkes. Som områdechef bliver du en samlende person i.f.t. frivilligheden i området, og du skal bidrage til at skabe synlighed om Kræftens Bekæmpelse i området – både over for befolkningen generelt, beslutningstagere og andre samarbejdspartnere.
Du er leder for områdekontorets 8 medarbejdere:

 • Fire områdekonsulenter, der understøtter områdets 23 lokalforeninger og et regionsudvalg. Konsulenterne arbejder med udvikling af foreningsarbejdet, fællesskabs- og patientstøtteaktiviteter, fundraising, kommunale og regionale samarbejder og understøttelse af det kræftpolitiske arbejde.
 • Tre projektkonsulenter, som arbejder med eventet Stafet For Livet. Konsulenterne støtter de frivillige, så de kan skabe et døgn med aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. I 2022 afholder vi 16 stafetter i Midtjylland.
 • En administrativ koordinator, der er lokalt ansvarlig for Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling, og som understøtter områdechefen, konsulenterne og frivilliges opgaver i hverdagen.   

Områdekontoret er en arbejdsplads, hvor vi sætter kollegialt nærvær og støtte i højsædet. Der er et rigtig godt samarbejde i gruppen af medarbejdere - det ønsker vi at fastholde og videreudvikle. 
Du bliver en af fem områdechefer i Kræftens Bekæmpelse, der arbejder meget tæt sammen på tværs af landet, og du vil indgå i ledergruppen i Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patientstøtte & Frivillig Indsats. Du refererer til afdelingschefen. Du får også et tæt samarbejde med frivilligchefen og enheden "Frivillig Indsats" og andre enheder i afdelingen – både i København og i hele landet. I tæt samarbejde med rådgivningslederne fra kræftrådgivningerne i Aarhus og Herning sikrer du, at kræftsagen står stærkt i Midtjylland.

Om dig
 • Du er ambitiøs på kræftsagens vegne, du har indsigt i, erfaring med og lyst til at samarbejde tæt med frivillige, og du værdsætter de særlige muligheder som samarbejdet mellem frivillige og ansatte giver.
 • Du er en erfaren personaleleder med lyst til at lede selvstændige og specialiserede medarbejdere, og både frivillige og medarbejdere vil kunne mærke dit engagement i dem og i sagen.
 • Du ser dine medarbejderes styrker, og du føler du lykkes, når du spiller dine medarbejdere gode.
 • Via din anekendende ledelsesstil kan du skabe resultater gennem andre – og har ambitionen om en arbejdsplads med stort engagement, højt til loftet og godt humør.
 • Du bidrager til den strategiske udvikling af området og til at skabe sammenhæng i den frivillige indsats. Du bidrager også til synergi mellem Kræftens Bekæmpelse lokale og regionale frivillige samt mellem frivillige og medarbejdere i Midtjylland.
 • Du sikrer, at samarbejdspartnere i kommuner, region og andre interesseorganisationer oplever et konstruktivt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse – og du har lyst til at videreudvikle samarbejdet i området.
 • Du har stærk analytisk sans og politisk tæft og et godt kendskab til sundhedsområdet, ligesom det også er en fordel, hvis du har erfaring med projektledelse.
 • Du har stærke relationelle kompetencer og kan styrke de gode relationer til både interne og eksterne samarbejdspartnere.
   
Vi tilbyder
En spændende lederstilling i landets største patientforening med en tydelig sag, som du kommer helt tæt på. Det motiverer og forpligter på samme tid. Vi sætter altid kræftsagen forrest, og vi har ikke langt fra tanke til handling, når vi får ideer, der kan gavne sagen. Du får arbejdsplads i Kræftens Bekæmpelses helt nybyggede hus ved Aarhus Universitetshospital, hvor områdekontoret i Midtjylland deler hus med kræftrådgivningen i Aarhus.

Mere information
Du får løn og pension efter Kræftens Bekæmpelses lederaftale. Arbejdstiden er naturligvis røgfri.
Stillingen har både weekend- og aftenaktiviteter, så du skal være indstillet på fleksible arbejdstider. Det er et krav, at du har kørekort og adgang til bil. Du skal ligeledes være indstillet på flere arbejdsdage om måneden på Strandboulevarden i København.

Ansøgningsfristen er mandag den 30. maj 2022.

Vi holder første samtaler onsdag den 8. juni og anden samtaler tirsdag den 21. juni. Mellem de to samtaler gennemføres et testforløb.
Din ansøgning skal sendes via det elektroniske rekrutteringssystem (vi modtager ikke ansøgninger på anden vis). Systemet tilgås via knappen nedenfor.

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingschef Pernille Slebsager (5214 4135) eller hos fungerende områdechef Bjørn Ruben Pedersen (2759 5515).
 
En ud af tre danskere bliver på et tidspunkt i deres liv ramt af kræft. To ud af tre bliver pårørende. Med så mange berørte vil vi samle befolkningen i et stærkt og aktivt fællesskab mod kræft, og som medarbejder kan du være med til at gøre en vigtig forskel. Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, hvor lokalforeninger og frivillige medvirker til, at vi når vores mål om, at færre får kræft, at flere overlever kræft, og at alle får det bedst mulige liv med og efter kræft.

 

Ansøg