Danmarks største beskæftigelsesforvaltning søger to områdechefer med høj faglighed og stort engagement.

Hvem er vi?
Kerneopgaven i Center for Drift, Tilsyn og Jura er at understøtte arbejdet i Jobcenter København og skabe de bedste rammer for at få borgerne i job og uddannelse og sikre, at borgere bliver afklaret, så de kan komme godt videre. Det gør vi ved at nytænke beskæftigelsesindsats og integration og ved at udvikle og implementere nye løsninger, give juridisk rådgivning og beskrive arbejdsgange. Derudover har vi det tværgående ansvar for den virksomhedsrettede indsats, så vi også er en stærk samarbejdspartner for virksomhederne. Vores opgaver er blandt andet:

 • udvikling af nye indsatser og metoder i samarbejde med jobcentrene
 • implementering af reformer og lovændringer
 • håndtering af udbud af beskæftigelsesindsatser og leverandørstyring
 • gennemførelse af ledelsestilsyn og tilsyn med interne og eksterne leverandører af beskæftigelsesindsatser
 • udarbejdelse og vedligeholdelse af arbejdsgange
 • behandling af borgerklager og juridisk rådgivning
Centret har ca. 65 medarbejdere med forskellig baggrund, primært AC-generalister og jurister. Lederteamet består af to kontorchefer og tre områdechefer. Som områdechef refererer du til en kontorchef og har det daglige personaleansvar for en del af medarbejderne i centret samt det faglige ansvar for en del af centrets opgaver.
Efter en omorganisering af centret søger vi nu to områdechefer.

I den ene stilling er ansvaret primært:
 • samarbejdet med eksterne leverandører af beskæftigelsesindsats til ledige borgere, herunder udbud på området. Der er i pt. 3 udbud i gang
 • opfølgning på indsatsen for borgere med bande- og/eller rockerrelationer
 • veteranindsatsen, herunder driftsunderstøttelse og udvikling af indsatser i tæt samarbejde med Center for Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervspolitik og dygtige medarbejdere i jobcentrene
 • integration
 • beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområdet.
I den anden stilling er ansvaret primært:
 • forebyggelse af social kontrol og ekstremisme og driftsunderstøttele og udvikling af indsatserne
 • det grønne område, herunder implementering og udvikling af forvaltningens strategi ”Grønne kompetencer – grønne jobs” fra 2021
 • virksomhedsområdet, herunder understøtte og drive de strategiske og operationelle tiltag på området
 • dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt A-kassesamarbejdet
 • uddannelse og opkvalificering
Som beskæftigelsesforvaltning har vi fokus på at yde god service til borgerne og være en god samarbejdspartner for virksomhederne, og vi arbejder strategisk med servicedesign og nye digitale løsninger.

 De ideelle områdechefer har
 • en relevant akademisk baggrund
 • lyst til og gerne erfaring med personaleledelse med fokus på at inddrage medarbejderne, give god sparring og skabe trivsel
 • erfaring fra politisk styrede organisationer
 • leveret resultater i forhold til at omsætte strategiske beslutninger til løsninger i driften
 • fokus på høj faglighed, kvalitet og sikker drift
 • evnen til at opbygge gode og holdbare relationer til kollegaer fra andre dele af forvaltningen og samarbejdspartnere uden for organisationen
 • flair for at formidle det komplekse kort og klart
 • kendskab til beskæftigelsesområdet eller motivation for at lære
Vi tilbyder
Som områdechef får du mulighed for at sætte dit præg på beskæftigelsesindsatsen i København, blandt andet ved implementering af ny love og aktiviteter i forbindelse med kommunens handleplaner og andre politiske beslutninger. Du kommer til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kollegaer i en hverdag præget af tværfaglighed og mange spændende opgaver. Du bliver en del af en professionel organisation, hvor vi arbejder evidensbaseret, har høje faglige ambitioner og er åbne for at tænke nyt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen afhænger af dine kvalifikationer og forhandles efter principperne om Ny Løn. Tiltrædelse ønskes snarest muligt og senest den 1. november 2022. Som led i ansættelsesprocessen indhenter vi referencer og straffeattest. 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jesper Winther Poulsen på 2444 5987 (dog ikke i uge 28-30) eller kontorchef Lisbet Stihøj Kristensen på 2014 9622 (dog ikke i uge 28-31).

Søg via knappen nedenfor senest sønddag den 21 . august 2022
Vi forventer at gennemføre første samtalerunde i uge 35 og anden samtalerunde i uge 37. Der vil være test efter første samtale.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer. Du kan læse mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen her.

Ansøg