”Det handler om at blive professionel. Med både hoved, hånd og hjerte.” Strategi 2025.

Tror du på, at de fælles løsninger skaber de bedste resultater? Vil du være en del af en organisation under konstant udvikling, som både kan, vil og har potentialet til at gøre fremtidens velfærdsuddannelser endnu bedre?

Som Ressourcedirektør for Syd- og Sønderjyllands største uddannelses- og vidensinstitution er der mulighed for at videreudvikle løsninger, der løfter kvaliteten i professionsuddannelserne, understøtter de studerende i deres studieforløb og samtidig bidrager til at gøre UC SYD til en attraktiv arbejdsplads.  

Ressourcedirektøren skal sikre en sammenhængende varetagelse af de store administrative og tekniske områder ved strategisk at lede og skabe udvikling på en måde, der minimerer kompleksiteten, og som medvirker til at sikre, at grunduddannelse, forskning og efter- og videreuddannelse er ligeværdige aktiviteter inden for institutterne.

Parallelt med det interne fokus er en vigtig opgave for Ressourcedirektøren kontinuerligt at styrke og videreudvikle samarbejdet med eksterne partnere og interessenter og at gøre UC SYDs stemme gældende på en måde, der fortsat gør UC SYD til en ønsket samarbejdspartner og en aktiv medspiller lokalt, regionalt og nationalt.  

Med reference til Rektor spænder Ressourcedirektørens ansvarsområde bredt: fra IT og digitalisering over studieadministration, økonomi og bygningsdrift til HR og Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Den praktiske varetagelse af området skal afspejle et helhedsorienteret fokus, og at beslutningerne træffes med sammenhæng for øje – både inden for eget område og på tværs af UC SYDs tre direktørområder.

Ressourcedirektøren skal sammen med Rektor, Direktøren for Pædagogik og skole og Direktøren for Samfund og sundhed udgøre et nyetableret direktionshold, hvor et stærkt fællesskab, et tæt samarbejde og en naturlig og grundlæggende tillid og respekt skal danne grundlaget for hele organisationens fremtidige virke og udvikling.

Sammen skal direktionen sikre den løbende strategiske udvikling af UC SYD i overensstemmelse med Strategi 2025 og bestyrelsens øvrige rammesætning og ministerielle indsatsområder udtrykt i bl.a. Strategisk rammekontrakt.

Du kommer med en relevant videregående uddannelse og har erfaring som topleder samt fra de administrative områder, indsigt i uddannelsesverdenen og en motivation for at lede og indgå i en uddannelseskultur, hvor hoved, hånd og hjerte fylder. Du har lyst til og motiveres af at indgå i et forpligtende direktionsfællesskab, hvor samarbejdskulturen og det tværgående perspektiv er bærende.

Du kan læse meget mere om stillingen i job- og personprofilen (pdf) og finde kontaktoplysninger på Rektor og Genitors konsulenter. Du kan også læse og se mere om UC SYD på www.ucsyd.dk.

Du kan søge stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen er søndag den 29. august 2021.

Ansøg