Globalt udsyn, handlekraft og en meget ambitiøs grøn profil er noget af det, der kendetegner Sønderborg Kommune. Det mærkes overalt. Den internationale puls næres af studiemiljøerne, grænselandets institutioner og områdets store, globale koncerner. På havnefronten er universitetets campus og hotel- og kulturbyggerierne et tydeligt udtryk for handlekraften. Stærke kræfter, der virkelig vil Sønderborg Kommune, går gang på gang sammen om projekter, der rækker langt ud over, hvad en kommune kan løfte alene. Det er typisk for ånden og viljen, at Sønderborg her i 2022 både er målby i Tour de France og værtsby for Det Internationale Energiagenturs verdenskonference om energieffektivisering.

Den kommende direktør for Omsorg og Udvikling vil mærke, hvordan udsynet, handlekraften og ambitionerne smitter af på Sønderborg Kommune som arbejdsplads – både som en ekstra arbejdsglæde og som en ekstra forpligtelse. Direktøren skal på direktionens vegne lede en forvaltning med mere end 2.900 dygtige, veluddannede ledere og medarbejdere inden for ældre, handicap og psykiatri. Der er forventning om et nærværende og retningssættende lederskab fra dag ét og om et stærkt bidrag ind i en helhedstænkende direktion. Direktøren skal arbejde tæt sammen med byråd og udvalg og være kendt for politisk tæft og stor faglig indsigt og dømmekraft.

Opgaverne, der venter, handler bl.a. om sammenhængskraft, god økonomistyring og en faglig udvikling, der tager højde for rekrutteringsudfordringen, digitalisering og ny teknologi, enklere dokumentation og registrering, samarbejde med fagpersonalet i en delegerende lederstil og fortsat udvikling af visionerne for aktivt medborgerskab.

Du kan læse job- og personprofilen og søge stillingen her (pdf). Du er velkommen med spørgsmål hos kommunaldirektør Tim Hansen, Sønderborg Kommune, på tlf. 2790 5061 og chefkonsulent Lisbeth Binderup, Genitor, på tlf. 2049 5140.

Fristen for ansøgning er søndag den 29. maj 2022, og den nye direktør ventes at tiltræde den 1. august.

Ansøg