SDU søger en institutleder til Institut for Regional Sundhedsforskning, der vil være med til at fremme den regionale sundhedsforskning med fokus på det hele menneske og hele patientforløbet. Instituttets forskning har haft en betydelig indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet og har bidraget til udviklingen af nye behandlingsmetoder, forebyggende indsatser og politiske tiltag.

Der er store forventninger til institutlederen for Institut for Regional Sundhedsforskning om at kunne bidrage til at fremme uddannelse og forskning endnu mere, bl.a. gennem øget synlighed og et øget samarbejde med hospitalsledelserne i Region Syddanmark, Region Sjælland, og Region Hovedstaden.

Instituttet har ansatte på 12 forskellige sygehuse i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Instituttet er således ikke afgrænset af ét institut med én bygning og én placering, men er et fællesskab, hvor man har adgang til hinandens forskning og kompetencer, og hvor der er en understøttende infrastruktur.

Du kommer til at stå i spidsen for et institut med mange engagerede faggrupper og kulturer. Der er godt 400 medarbejdere, herunder adjungerede medarbejdere (bl.a. professorer og lektorer) tilknyttet instituttet. Der er omkring 50 forskningsgrupper med hver sin forskningsleder, 10 koordinerende forskningsledere og en række mennesker med delt ansættelse mellem klinik, forskning og uddannelse.

Som institutleder vil man have en stor berøringsflade med de forskellige hospitalsledelser og regioner. Der er et ønske om at videreudvikle det praktiske samarbejde med sygehusene endnu mere, men også at høste evt. yderligere gevinster/potentiale i det interne samarbejde på tværs af instituttet (og fakultetet).

Institutlederen indgår sammen med dekanen, prodekanen for forskning og innovation, uddannelses- og sekretariatschefen og de øvrige institutledere i fakultetets ledergruppe og bidrager til implementering af SDU’s strategi, fakultetets forskningsstrategi samt sygehusenes strategier.

Institutlederen er ansvarlig for instituttets budget og ressourcefordeling og for at understøtte initiativer i forbindelse med tiltrækning af ekstern finansiering nationalt og internationalt.

Institutlederen har det overordnede personaleansvar for instituttets medarbejdere og deres faglige udvikling og skal bl.a. gennem de koordinerende forskningsledere arbejde for bæredygtige forskningsmiljøer, herunder et inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø.

Vi forventer, at du er en anerkendt forsker inden for det sundhedsvidenskabelige område og har et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen. Vi forventer også, at du har succesfuld erfaring som forsknings- og personaleleder, og at du har undervisererfaring og erfaring med uddannelsesudvikling.

Læs den fulde job- og personprofil, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er beskrevet, og hvor stillingen kan søges.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2024.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte dekan Ole Skøtt på 6011 3752, afgående institutleder Rikke Leth-Larsen på tlf. 3082 7801 og/eller partner i Genitor Martin Isenbecker på 2565 9231 eller mi@genitor.dk.

Ansøg