Chef for det specialiserede børne- og ungeområde
Vil du være chef for en velfungerende afdeling, der arbejder fagligt og engageret for og med Hillerød Kommunes sårbare børn og familier? Kan du videreudvikle en stærk tværfaglig organisation og samtidig fastholde en sikker økonomistyring? Og vil du indgå i et tillidsfuldt samspil med en engageret politisk og faglig ledelse? Så skal du søge stillingen som afdelingschef for Familier og Sundhed i Hillerød Kommune.

Som chef i Familier og Sundhed kommer du til at stå i spidsen for et veletableret ledelsesteam med 5 sektionsledere og lederen af den kommunale tandpleje. Du og lederteamet har ansvaret for i alt 270 medarbejdere, der arbejder dedikeret for og med børn og familier i et tæt samarbejde med kommunens dagtilbud, skoler og andre afdelinger.

Du vil indgå i chefgruppen for Børn, Skoler og Familier, hvor du sammen med to øvrige chefer og direktøren for området samarbejder fokuseret med henblik på at videreudvikle det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, som i Hillerød Kommune er stærkt forankret i den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Fælles Børn – Fælles ansvar”.

Som afdelingschef har du en relevant uddannelsesbaggrund og lederuddannelse. Du har indgående kendskab til børne-socialområdets rolle og position i den kommunale opgaveløsning.

Du har ledelseserfaring og erfaring med at lede ledere. Som person er du robust og i stand til at stå i krydspres. Samtidig har du overskud til at møde medarbejdere, kolleger og samarbejdsparter med respekt og nysgerrighed. Som leder er du kendetegnet ved at være involverende, opsøgende og støttende, du har fokus på at skabe gode rammer for samarbejde, fællesskaber og effektiv opgaveløsning - og så har du et skarpt sigte på at skabe resultater.

Du kan læse mere om stillingen i den uddybende Job- og personprofil og du kan se Familier og Sundheds organisationsdiagram.

Du er velkommen til at ringe til direktør Lisbeth Rindom, Hillerød Kommune, tlf. 72 32 50 00 eller partner Jens Marcussen, Genitor, tlf. 31 41 05 87.

Se også www.hilleroed.dk for information om Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune tilbyder ansættelse efter Cheflønsaftalen. Din løn vil være 71.257 kr. ex. pension.

Ansøgningsfrist søndag den 17. maj 2020.

Ansøgningsfristen er forlænget på grund af corona-karantænen. Kandidater, der allerede har søgt, vil få besked om forlængelse af processen.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid fra 1. januar 2021.