”Hvis der ikke er dannelse i uddannelsen, så er der ingenting.” Strategi 2025.

Tror du på en uddannelseskultur, hvor både hoved, hånd og hjerte fylder? Vil du være en del af en organisation under konstant udvikling, som både kan, vil og har potentialet til at gøre fremtidens velfærdsuddannelser endnu bedre? Kan du lede både tæt på og på distancen?

Som Direktør for Pædagogik og skole i Syd- og Sønderjyllands største uddannelses- og vidensinstitution er der mulighed for at præge udviklingen af flere samfunds- og velfærdskritiske professionsuddannelser og skabe endnu højere kvalitet i alle UC SYDs tilbud.

Med reference til Rektor omfatter direktørens ansvarsområde Institut for de pædagogiske uddannelser, Institut for læreruddannelse samt forskning og bibliotek. Den overordnede ledelse af forskningsaktiviteterne ligger hos Direktøren for Pædagogik og skole med det daglige arbejde og tæt samarbejde forankret decentralt tæt på de enkelte uddannelser.

Direktøren for Pædagogik og skole skal have det strategiske overblik og udvikle det samlede område på en måde, der minimerer kompleksiteten, og som sikrer, at grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og forskning er tre ligeværdige aktiviteter inden for institutterne. De to institutter skal endnu tættere på hinanden, og direktøren skal arbejde for, at UC SYD er initiativtager til det nære samarbejde mellem de to professioner både internt og eksternt. Derudover skal direktøren aktivt understøtte og videreudvikle det interne samarbejde på det enkelte institut, inden for direktørområdet og på tværs af de tre direktørområder.

Parallelt med det interne fokus er en vigtig opgave for direktøren at løfte og yderligere professionalisere den tætte aftagerkontakt og bidrage til at skabe et godt strategisk samarbejde på tværs professionshøjskolesektoren.

Direktøren for Pædagogik og skole skal sammen med Rektor, Direktøren for Samfund og sundhed og Ressourcedirektøren udgøre et nyetableret direktionshold, hvor et stærkt fællesskab, et tæt samarbejde og en naturlig og grundlæggende tillid og respekt skal danne grundlaget for hele organisationens fremtidige virke og udvikling.

Direktøren for Pædagogik og skole skal sammen med UC SYDs nye direktion sikre den løbende strategiske udvikling af UC SYD i overensstemmelse med Strategi 2025 og bestyrelsens øvrige rammesætning og ministerielle indsatsområder udtrykt i bl.a. Strategisk rammekontrakt.

Du kommer med en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse og eventuel forskningsbaggrund. Du har indsigt i det pædagogiske og det humanistiske felt og i uddannelsesverdenen. Du er motiveret af at lede og indgå i en professionshøjskolekultur, hvor det praksisnære perspektiv har afgørende betydning. Du formår at tænke helhedsorienteret og ønsker at indgå i et forpligtende direktionsfællesskab, hvor balancen mellem det fælles og det særlige opretholdes til gavn for den samlede organisation.

Du kan læse meget mere om stillingen i job- og personprofilen (pdf) og finde kontaktoplysninger på både Rektor og Genitors konsulenter. Du kan også læse og se mere om UC SYD på www.ucsyd.dk.

Du kan søge stillingen via knappen nedenfor.

Ansøgningsfristen er søndag den 29. august 2021.
 

Ansøg