GENOPSLAG

Har du et godt blik for strategisk ejendomsudvikling - så er du måske vores nye leder

Som leder af Ejendomscenteret får du ansvar for 350.000 m2 fordelt på cirka 700 bygninger til en værdi af godt 3 mia. kroner. Bygningerne er spredt over store afstande, da kommunen er landets geografisk største. Til gengæld har vi også den korteste vej fra idé til handling og fra borger til borgmester.

Du vil komme til at:

 • lede 11 administrative medarbejdere samt en god håndfuld tekniske serviceledere, som er placeret decentralt, og arbejde med projekter, der har stor synlighed og bevågenhed.
 • opleve en organisation, der arbejder på tværs af afdelinger, fagområder og stabe
 • indgå i en erfaren ledergruppe, der sammen prioriterer Land, By og Kulturs indsatser og resurser
 • opleve det gode samarbejde med et engageret Byråd

Hvad går jobbet ud på?
Dine opgaver bliver mangfoldige, og her er eksempler på noget af det, Ejendomscenteret har beskæftiget sig med de seneste år:
 • Facilities Management – optimering af arealudnyttelse og drift af de kommunale bygninger.
 • Nybyggerier, renoveringer og nedrivninger samt køb og salg
 • Udvikling af medarbejdere og samarbejde med 9 geografiske klynger
 • Gentænkning af kommunens skolestruktur på bygningsniveau
 • Strategisk arealforvaltning i dialog med politikere og borgere/brugere
 • Indsamling af bygningsdata
 • Grøn omstilling og energioptimering

Du bliver leder i en organisation med dygtige og engagererede medarbejdere, bl.a. bygningskonstruktører, ingeniør, arkitekter, byggetekniker og energiteknolog, der brænder for det, de laver. Du bliver også en del af en velfungerende kommune med orden i økonomien, og en af syv fagledere i ledergruppen i Land, By og Kultur, hvor vi arbejder med værdibaseret ledelse på tværs i teamet. Vi forventer, at du tør udfordre kollegaerne i samspillet og har lyst til at bidrage til udvikling af teamet. Du skal have mod på at udvikle dig selv i lederrollen.

Hvem er du?
Du behøver ikke at have specialistviden om alle afdelingens ansvarsområder, men du skal have interesse for bygningsfaglige emner, og du skal kunne se det strategiske potentiale i at udvikle og professionalisere ejendomsopgaven.

Det vigtigste er, at du er en dygtig leder, der understøtter afdelingen, fagområdet, dine medarbejdere og dine lederkollegaer.

Du skal interessere dig for mennesket bag opgaven, have en god portion empati og lægge vægt på ordentlighed og synlighed. Du har fokus på styrkerne og er lyttende og åben over for andres synspunkter. Det vil være en klar fordel, hvis du har erfaring som leder i en lignende større organisation.

Det er vigtigt, at du:
 • kan agere i en politisk organisation, hvor man er tæt på både politikere og brugere
 • kan kommunikere klart og konstruktivt
 • har erfaring med at styre økonomi
 • er villig til faglig sparring med afdelingslederne i Land, By og Kultur – særligt forventes det, at du er villig til give sparring med Genbrugsteamet om administrative opgaver, herunder politiske dagsordener og tolkning og implementering af regler og love. Samtidig vil du kunne forvente at få sparring på det at have driftsfolk ansat
 • kan navigere i en kompleks organisation og blandt eksterne samarbejdspartnere

Hvad er Land, By og Kultur?
Ejendomscenteret er en afdeling i fagområdet Land, By og Kultur. Fagområdets ansvar spænder vidt fra byggesager, miljøtilsyn, lokalplaner, klimatilpasning, genbrug, vejdrift og kommunens natur til cykelstier, foreningsliv og kommunens bygninger. Der er omkring 110 ansatte i fagområdets administration, hertil kommer et stort antal ansat i driftsområderne.

Se videoen om Ringkøbing-Skjern Kommune og opgaverne i Ejendomscenteret her
Du kan læse om kommunens vision og strategier her og vores område her.

Yderligere oplysninger
Fagchef Niels Peter V. Lauridsen på telefon 3070 7254

Send os din ansøgning
Hvis du søger stillingen, vil vi gerne, at du i din ansøgning og gennem dit CV viser noget af det, du kan, og at du fortæller, hvad du vil bidrage med.

Vi gennemfører to samtalerunder og ved anden samtale, vil du blive bedt om at deltage i en NEO-PI-R personlighedstest, som du får tilbagemelding på i forbindelse med samtalen. Forud for anden samtale modtager du en opgave til fremlæggelse under samtalen.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Tiltrædelse 1. december 2021.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfristen er søndag den 26. september 2021, og vi gennemfører to samtalerunder – første samtalerunde afvikles fredag den 8. oktober 2021 og anden samtalerunde afvikles mandag den 25. oktober 2021.

Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra ledergruppen og medarbejderrepræsentanter fra Ejendomscenteret.

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "ANSØG". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

Ansøg