Er du nytænkende, samarbejdssøgende og ikke mindst ambitiøs på vegne af Københavns socialt udsatte børn, unge og deres familier? I BBU søger vi en ny områdechef, til at blive en del af et stærkt og kompetent hold af chefer, ledere og medarbejdere.

Vores dygtige områdechef har valgt at søge nye udfordringer og efterlader sig en stabil og stærk organisation, som er kendetegnet ved at være driftssikker, nytænkende og med mange ambitioner på borgernes vegne.

Om Børnefamilieenheden Valby-Vesterbro-Kongens Enghave (VVK)
BBU VVK er en stor børnefamilieenhed i BBU med et budgetansvar på 228 mio. kr. og omkring 1200 borgersager.

Enheden varetager både myndighedsopgaven, flygtningeindsatsen og en række foranstaltningsopgaver. Derfor er personalegruppen kendetegnet ved at være en bred vifte af faggrupper fordelt udover ca. 175 medarbejdere og ledere med forskellige baggrund og funktioner bl.a. myndighedssagsbehandlere, familiebehandlere, rådgivere, psykologer, kontaktpersoner, jurister, netværks- og udviklingskonsulenter, daginstitutions- og skolesocialrådgivere.

Enheden er i fuld gang med en række spændende udviklingsprojekter i bydelen bl.a. projekt ”Koblingspunkt”, der har til formål at styrke brobygningen til de almene og frivillige tilbud i området. VVK er lokaliseret i en levende og aktiv bydel, og enheden samarbejder bredt med boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører og andre superkræfter i lokalområdet.

Den samlede udvidet ledergruppe består af 5 afdelingsledere og 7 teamledere – derudover er der tværfaglige koordinatorer tilknyttet grupperne på tværs af afdelingerne. Der er et unikt socialt sammenhold i enheden, højt til loftet og plads til faglige drøftelser og givende diskussioner samtidig med, at samarbejdet og opgaveløsningen på tværs altid sættes i højsædet. Med jævne mellemrum er der fællesarrangementer som afholdes af personaleforeningen i VVK.

Enheden VVK kendetegnes ved at have en stærk identitet. Der er drive og energi i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere samt et stærkt fagligt fokus, som har oparbejdet og udviklet sig igennem flere år. 
  
Om Borgercenter Børn og Unge (BBU)
Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for socialt udsatte børn og unge i Københavns Kommune samt ansvaret for drift og udvikling af en række forebyggende tilbud og døgntilbud. Det er vores ambition, at vores målgruppe oplever en støttende og effektiv indsats, hvor afgørelser, indsatser og service hænger sammen. Borgercentret består af fem borgerrettede børnefamilieenheder, fire udførercentre med specialiserede institutioner og en central stab med administrative fællesskaber på driftsdelen af HR og økonomi.

Opgaven
Din opgave bliver at lede strategisk op og ind i organisationen, hvor du evner at sætte tydelig retning og klare mål for enhedens løsning af kerneopgaven og skabe sammenhæng mellem kompetencer, ressourcer, kvalitet og økonomi. Du skal samtidig sikre bæredygtige og helhedsorienterede indsatser inden for Servicelovens paragraffer og i samspil med dine medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere.

Det er en vigtig kvalitet i enheden, at der i alle henseender arbejdes med et bredt og tværprofessionelt fokus. BBU VVK har et tæt samarbejde med både Børne og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns Kommune. Det gælder både det driftsmæssige samarbejde samt udviklingsprojekter, som løftes i et forpligtende samarbejde. Det er derfor vigtigt, at du som områdechef ser muligheder i det tværgående samarbejde og formår at skabe værdifulde samarbejdsrelationer ud af enheden og på tværs af BBU.

Borgercenter Børn og Unge arbejder ud fra den faglige retning En plads i fællesskabet. Det betyder bl.a., at vi arbejder målrettet med at implementere tidlige forebyggende indsatser med fokus på et tæt og forpligtigende samarbejde med familierne, fritidstilbud og andre positive netværk omkring det enkelte barn.

Faglige kvalifikationer
Du har solid indsigt i det socialfaglige område og vil kunne bidrage til udvikling af effektfulde indsatser for børn og unge indenfor de politiske og lovgivningsmæssige rammer. Det er vigtigt, at du både kender til og forstår det faglige arbejde i myndighedsarbejdet og i foranstaltningsarbejdet, samt at du kan se sammenhænge og få fagligheder til at spille sammen til gavn for borgeren.

Du er dygtig til at prioritere ressourcer i retning af, hvor de gør størst muligt gavn og skaber synlige resultater, og du evner at styre enhedens økonomi og overholde budgettet. Vi lægger vægt på, at du har dokumenteret ledelseserfaring – gerne fra en politisk styret organisation. Herudover motiveres du af at have et stort og selvstændigt ansvar.

Personlige kvalifikationer
Som person er du i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer både internt i enheden og på tværs af borgercentret, forvaltningen og kommunen. Du er i stand til, sammen med resten af chefgruppen, medarbejdere og ledere i BBU, at skabe sammenhængskraft på tværs af organisationen og bidrage til, at vi løfter kerneopgaven i fællesskab.

Du er synlig og inddragende, samtidig med, at du besidder en høj personlig og faglig integritet. Du er tydelig, har en åben og tillidsskabende ledelsesstil, samtidig med,11 at du sætter klare mål og er skarp på de løbende prioriteringer. Vi arbejder i en travl hverdag, hvor det er vigtigt, at du formår at bevare overblikket.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Stillingen er til besættelse senest den 1. januar 2022

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Borgercenterchef Charlotte Ibsen på tlf.nr. 29316883.

Sammen med motiveret ansøgning beder vi dig uploade CV, eksamensbeviser og evt. udtalelser.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 28. oktober 2021 kl. 12.00
Vi afholder 1. samtale tirsdag den 2. november og 2. samtale onsdag den 10. november. Der er indlagt personligheds- og kognitivtests mellem 1. og 2. samtalerunde. 

Ansøg