Har du lyst til at lede en udflytterbørnehave beliggende ved Ryparken med naturen tæt på, skønne børn og en engageret forældregruppe?

Nørrebro/Bispebjerg Klynge A (Klynge NB A) søger en engageret pædagogisk leder til udflytterbørnehaven Ryvang 1 til ansættelse den 1. april 2023 eller snarest muligt.

Ryvang 1 kører dagligt med bus fra opsamlingen på indre Nørrebro ud til vores dejlige oase i Ryparken ved Mindelunden og Ryvangens Naturpark. Her har vi til huse i et stort sortbejdset træhus i to etager, hvor en stor grøn og frodig legeplads har direkte adgang til naturparken og en lille sø. Vi følger årets gang i naturen, dyrker frugt og grøntsager, som vi tilbereder sammen med børnene til vores mellemmåltider.

Vi har i alt 64 børn og er 9 faste medarbejdere. Børnene er opdelt på 3 aldersintegrerede stuer. Ryvang 1 har eksisteret som udflytter for Nørrebros børn i mere end 20 år, og den pædagogiske praksis er funderet på en lang tradition for, hvordan udflytterlivet kan leves for store og små. De fleste medarbejdere har været ansat i mange år i Ryvang.

Vi søger en pædagogisk leder, som kan understøtte og videreudvikle Ryvangs pædagogiske praksis og have blik for at understøtte arbejdsfællesskabet. I Ryvang har vi et godt pædagogisk fundament med et tæt fællesskab på tværs af de 3 stuer men også med plads til hver stues særkende. Vi ønsker at have fokus på den faglige udvikling og på personalets roller. Vi er pt. bl.a. i gang med at uddanne et pædagogisk fyrtårn i Styrkede læreplaner samt igangsætte et fælles udviklingsforløb omhandlende neuropsykologisk udviklingsleg. Vi har et velfungerende samarbejde med forældregruppen, som udviser stort engagement og deltagelse i diverse arrangementer og forældreråd.

Du bliver en del af ledelsesteamet i Klynge NB A, som består af fem andre pædagogiske ledere og en klyngeleder. For at give dig en god start med dine nye opgaver får du et introduktionsforløb, som tilpasses din erfaring med ledelse samt dit kendskab til Københavns Kommune. Det indebærer bl.a. løbende samtaler med klyngeleder, sparring med lederkollegaer om konkrete opgaver samt introprogram og relevante kurser i Københavns Kommune.

Om dig – vores nye leder
Du er engageret, nærværende, tilgængelig og synlig i hverdagen. Du har en tilgang præget af tillid, dialog og nysgerrighed til børn, forældre og medarbejdere.

Du har det godt med at træde i karakter og tage ledelse af stort og småt. Du ønsker at være en del af ledelsesteamet i klyngen og bidrage aktivt til den fælles ledelse af vores klynge.

Du er uddannet pædagog og har gerne ledelseserfaring. Hvis du ikke har, er Ryvang et godt sted at starte din ledelseskarriere. Du har måske en efteruddannelse indenfor ledelse eller pædagogik. Hvis ikke, kan vi tilbyde muligheder for dette.

Som pædagogisk leder skal du varetage ansvaret for den daglige drift, personaleledelse og arbejdet med den pædagogiske udvikling i institutionen. Derfor er det en fordel, hvis du kan jonglere med faglig ledelse tæt på børn og medarbejdere og samtidig have flair for det administrative, for overblik og struktur.

Det kan vi tilbyde dig

  • et tæt samarbejde i ledelsesteamet i Klynge NB A. Du vil få løbende sparring, vejledning og støtte i ledelsesteamet, og samtidig får du stor medindflydelse på klyngens pædagogik, fundament og retning. Som team arbejder vi målrettet med at rykke nærmere hinanden i den fælles opgaveløsning at lede en klynge. Vi løser opgaver på tværs af klyngen og tilstræber at understøtte og hjælpe hinanden, ny som erfaren
  • mulighed for at stå i spidsen for en dejlig lille institution og for at skabe rammer for en god dagligdag med mulighed for fordybelse, udforskning, leg og læring
  • mulighed for kurser og efteruddannelse
  • medarbejdergoder i Københavns Kommune, fx rabat til Tivoli, Fitness, Zoo og mulighed for at leje billige sommerhuse gennem Feriefonden mv.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentligt og til besættelse den 1. april 2023 eller snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og forhåndsaftale. Ved eventuel ansættelse indhenter vi straffe- og børneattester og tager referencer.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til klyngeleder Gitte Møller på 2545 1464, så kan vi eventuelt aftale, at du kan komme forbi til en snak og en rundvisning.

Læs mere om Ryvang 1: Ryvang 1 (aula.dk).

Søg via nedenstående knap senest onsdag den 1. februar 2023
Vi afholder 2 samtaler, hhv. den 9. februar og den 22. februar. De kandidater, der går videre til 2. samtale, skal være indstillet på at gennemføre en test med henblik på at understøtte at vi finder det bedste match til stillingen.

Ansøg