Har du erfaring med ledelse af ledere, og kan du skabe følgeskab gennem faglige ambitioner, tydelig retning og en ledelsesstil præget af tillid? Og er du drevet af at skabe gode rammer og livskvalitet for borgere med handicap? Så har vi 58 livsglade borgere, 119 dygtige medarbejdere og et ambitiøst afdelingslederteam, som venter på dig!

En mangfoldig ledelsesopgave
Du skal som kommende tilbudsleder favne bredt, da ledelsesopgaven omfatter ledelse af Specialfysioterapien og botilbuddene Ringertoften og Robertshøj i Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS).

Botilbuddet Ringertoften ligger i Københavns Nordvestkvarter og har 28 pladser til voksne borgere i alderen 50+, som alle har udviklingshæmning samt et lettere til moderat fysisk handicap. På botilbuddet Robertshøj på Amager bor 30 borgere i alderen 18-85 år, som har forskellige psykiske, sociale og fysiske funktionsnedsættelser.
Specialfysioterapien ligger ligeledes på Amager. Terapien hører organisatorisk under Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS), men tilbyder træning og vejledning til alle borgere, der er tilknyttet Borgercenter Handicap i Københavns Kommune.

Fælles for dine kommende tilbud er, at de rummer dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, der gennem tværfagligt samarbejde arbejder for at sikre den bedst mulige livskvalitet for borgere med handicap.

Leder for et ambitiøst og engageret afdelingslederteam
Dine kommende 5 afdelingsledere fra hhv. Robertshøj, Ringertoften og Specialfysioterapien er dygtige ledere, som går ambitiøst til opgaven og med en god portion humor. I jeres ledergruppe finder I sammen den strategiske retning og har som ambition at skabe holdbare, helhedsorienterede og tværgående løsninger for borgere og tilbud. Ledermøderne bærer præg af et godt samarbejde og engagement, og man går derfra med et smil på læben.

Afdelingslederne påtager sig et stort ansvar for driften og personaleledelsen, og de værdsætter en tilbudsleder, som viser tydelig retning, men som også giver dem ledelsesrum og stoler på deres evner og dømmekraft.  

Afdelingsleder Tobias Witten beskriver samarbejdet i ledergruppen på denne måde:
”Samarbejdet i ledergruppen er præget af en høj faglighed med fokus på trivsel i de forskellige tilbud såvel som på lederniveau. Ledergruppen er optaget af at fremme socialpædagogisk arbejde inden for handicapområdet, og vi stræber altid efter at løfte kvaliteten på hele området.”

Du vil referere til centerchefen for Center for Omsorg og Specialpædagogik, som lægger vægt på, at fokus er rettet udad i organisationen mod medarbejdere og ledere. For det er, når vi lykkes med kerneopgaven tæt på borgeren, at vi gør en konkret forskel.  

Din rolle
Du vil få driftsansvar for et budget på ca. 42 mio. kr. årligt, og det bliver din opgave at styre økonomien med sikker hånd.

Samtidig skal du have kontinuerligt fokus på at omsætte de overordnede udviklingsspor i udviklingsplanen for dit område samt omstillingsplanen for handicapområdet, så strategierne kommer til at leve i praksis. Du skal dermed være god til at oversætte strategierne, så de bliver retnings- og handlingsanvisende på en måde, så dine afdelingsledere og medarbejdere kan koble sig på retningen og finde motivation og mening i arbejdet.

Din erfaring og kompetencer 
Arbejdet som tilbudsleder i COS kræver erfaring med ledelse af ledere fra en større, kompleks og mangfoldig politisk styret organisation. Det er derudover en force, hvis du har erfaring med at lede en mangfoldig medarbejder- og ledergruppe med både pædagogiske og sundhedsfaglige baggrunde.

Både Ringertoften og Robertshøj har inden for de seneste år implementeret store forandringer, og det er derfor vigtigt, at du griber stafetten og fortsætter i samme retning. Du skal have øje for udvikling, men lige så vigtigt er det, at du evner det lange seje træk, som sikrer, at tiltag for alvor forankres.

Vi leder efter dig, der

  • Har en relevant uddannelsesbaggrund og lederuddannelse. 
  • Har erfaring fra socialområdet. Erfaring fra døgnområdet er en fordel, men ikke et krav. 
  • Har dokumenterede erfaringer med implementering, forankring og effekt fra en politisk styret organisation.
  • Er god til at lede både ned, til siden og opad.
  • Er analytisk og en dygtig formidler, der evner at sætte retning og skabe følgeskab til beslutninger. 
  • Kan agere bindeled mellem de overordnede strategiske målsætninger og den driftsmæssige udmøntning samt sikre medindflydelse og engagement i organisationen. 
  • Har blik for at sætte holdet rigtigt og sikrer, at dine afdelingsledere og medarbejdere har de rigtige kompetencer og mulighed for at bringe dem i spil. 
  • Er motiverende og tillidsvækkende i din ledelsesstil. Du trives med at delegere og stoler på, at dine afdelingsledere og medarbejdere løfter opgaven.
  • Har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, ordentlighed og respekt for den enkelte.
Tværgående samarbejde i tilbudsledergruppen
Dine kommende tilbud ligger i Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS), som er et stort center, der er forankret i Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. COS består af 16 botilbud med 8 tilbudsledere, 27 afdelingsledere og godt 800 medarbejdere. Læs mere om COS her: Center for Omsorg og Specialpædagogik | Handicap (kk.dk)

Som tilbudsleder vil du indgå i et tæt samarbejde med dine tilbudslederkolleger i centret. Sporene i centrets udviklingsplan er ansvarsmæssigt fordelt mellem tilbudslederne, og tilbudslederne går med hinandens mandat. Du skal derfor kunne arbejde i en tillidsfuld relation og forvente tværgående ansvar – men også stor mulighed for faglig sparring og vidensdeling med dine lederkolleger.

Kontakt og yderligere information 
Forventet tiltrædelse pr. 1. april 2023. Løn efter gældende overenskomst og principper for Ny Løn. Der indhentes straffeattest forud for ansættelsen. Har du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte tilbudsleder Kenneth Oxenbøll på 2126 5733.

Søg via linket senest torsdag den 2. februar 2023
Første samtalerunde er den 6. februar og anden samtalerunde den 9. februar. Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb og indhenter referencer. 

Ansøg