Stillingen som afdelingsleder i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse indebærer ledelse af forskellige faglige enheder, der primært understøtter skole- og uddannelsesområdet. 

Fagcenteret fungerer som sekretariatsfunktion og har blandt andet til opgave at understøtte direktør, centerchefer samt dagtilbudsledere og skoleledere med at skabe de bedst mulige betingelser for, at alle børn lærer, trives, udvikles og dannes gennem hele livet.

Afdelingslederen har en understøttende funktion i forhold til analyser, sagsfremstillinger samt diverse leverancer til både det politiske niveau og øverste administrative niveau.

Se den fulde job- og personprofil her:

http://reader.livedition.dk/kalundborg/2087/

Din profil
Som afdelingsleder i Børn, Læring og Uddannelse er det væsentligt, at du har forståelse for både de strategiske linjer i Kalundborg Kommune, den politiske ramme og de driftsmæssige vilkår. Derudover er der en forventning om, at du indgår som kompetent sparringspartner for fagcenterchefen, ledelseskollegerne i centeret, skoleledere og dagtilbudsledere.

Forudsætningen er, at du har flair for de politisk og organisatoriske processer, solid faglig indsigt, respekterer den decentrale rammestyringen og samtidig har et varmt hjerte for børn og ungeområdets fællesskaber.

For at få succes i stillingen er det afgørende at:

  • Du har ledelseserfaring fra en politisk styret organisation
  • Du har indgående kendskab til særligt folkeskoleområdet
  • Din uddannelsesmæssige bagage matcher stillingens indhold og ansvar
  • Du har erfaring med ledelse af medarbejdere med forskellige fagligheder
  • Du mestrer en ledelsesstil, hvor fundamentet er en ligeværdig og anerkendende tilgang
  • Du ser værdien og nødvendigheden i at opgaveløsningen ofte sker i samarbejde og på tværs
  • Du tænker og arbejder analytisk og strategisk og leverer skriftlige analyser og notater på højt niveau
  • Du indgår i lederteamet med den grundlæggende tænkning om, at ”vi er hinandens nødvendighed” og at vi sammen træffer de bedste beslutninger
Derfor skal du vælge os
Vi tilbyder en spændende stilling i en kommune med et højt ambitionsniveau, hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt. Vi tilbyder endvidere et velfungerende fagligt miljø og tværfagligt fællesskab, hvor der er højt til loftet.

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere
Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Fagcenterchef Sisi Eibye, telefon 51 55 50 95.

Ansøgning
Ansøgning uploades senest den 8. august 2020, via nedenstående link.
 
Den 10. august 2020 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.
1. samtalerunde afvikles den 13. august 2020 i tidsrummet kl. 8.00-16.00.
Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 12. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.
2. samtalerunde afvikles den 27. august 2020 kl. 8.00-12.00.
 
Ansøgeren forventes at tiltræde 1. oktober 2020.
 
Om os
Kalundborg er en kommune i vækst.
Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: http://www.imaginekalundborg.dk/

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.


Ansøg