Det Kongelige Teater og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium søger en leder for Operaakademiet fra 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Operaakademiet
Operaakademiet er et enestående samarbejde mellem Det Kongelige Teater som kulturinstitution og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som uddannelsesinstitution. Operaakademiet udbyder en 2-årig kandidatuddannelse i sang med specialisering i opera og dertil en 2-årig solistklasse-uddannelse (Young Artist Programme) med opera på højeste niveau. Der er pt. 18 studerende indskrevet på uddannelserne.

Lederen af Operaakademiet refererer til Operaakademirådet, der består af rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og operachefen for Det Kongelige Teater.  I det daglige refererer lederen til operachefen.

Dine opgaver
Som leder af Operaakademiet er du ansvarlig for den daglige ledelse herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af alle Operaakademiets aktiviteter om undervisning, de studerendes deltagelse i Det Kongelige Teaters produktioner, optagelsesprøver, eksaminer, koncertvirksomhed mv. i samarbejde med Operaen og Musikkonservatoriet, studerende og undervisere. Du har personaleledelse for Operaakademiets medarbejdergruppe, og du varetager desuden samarbejdet med Musikkonservatoriet i forbindelse med de studerendes sangfaglige uddannelse.

Som leder af Operaakademiet fungerer du som de studerendes daglige kontaktperson i forbindelse med deres uddannelse og forventes at have indgående kendskab til uddannelse af operasangere og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb, der tager hensyn til udvikling af stemmen og tilhørende musikalsk og dramatisk uddannelse.

Udover den daglige drift af uddannelsen har du også ansvar for at styrke rekrutteringsgrundlaget for talenter herunder uddannelsens internationale udsyn og fokusere på at udvikle internationale samarbejder, der kan placere Operaakademiets uddannelser som førende i Europa.

Samtidig bidrager du med at kvalitetsudvikle uddannelsen både administrativt ift. optimering af procesgange samt indholdsmæssigt, så den bliver så tidssvarende og meningsfuld som muligt med de studerende og deres fremtid.

Du indtræder som medlem af ledelsesgruppen i Operaen og skal sammen med den øvrige ledelse arbejde på at sikre et godt og effektivt studie- og arbejdsmiljø for Operaakademiets studerende og medarbejdere.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en baggrund som f.eks. professionel sanger, repetitør, dirigent, producent eller lign.

Du har med fordel:

  • viden om stemmer og udvikling af stemmer samt bredt repertoirekendskab
  • erfaring med facilitering og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb, der sikrer den bedst mulige forløsning af den enkelte studerendes potentiale
  • et aktivt internationalt netværk
  • erfaring med arbejde med opera på højt professionelt niveau, og hvad der kræves af en operasanger på dette niveau
  • viden om musikdramatisk uddannelse gerne på videregående uddannelsesniveau – herunder kendskab til studieordninger, eksaminer og bekendtgørelser
  • ledelseserfaring
  • pædagogiske kvalifikationer
  • erfaring med større musikdramatiske produktioner – gerne fra et større operahus
  • erfaring med administration, offentlig forvaltning og økonomistyring og sætter en dyd i at have styr på tingene
Som person er du proaktiv, udviklingsorienteret og kan omsætte ideer til handling. Du har særdeles gode samarbejdsevner og er af natur lyttende og nysgerrig.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er tidsbegrænset for fire år.

Du ansættes efter gældende statslig overenskomst eller individuel kontrakt afhængigt af kompetencer og kvalifikationer. Omfattes du af AC-overenskomsten, vil du blive indplaceret som chefkonsulent med personaleansvar.

Ansættelsen er på fuld tid til besættelse pr. 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Arbejdsstedet er Operaen, men der må forventes mødeaktivitet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22, Frederiksberg.

Ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operachef Elisabeth Linton på mail elin@kglteater.dk og tlf.nr.: 25 51 79 33 eller rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Niels Rosing-Schow på mail Niels.Rosing-Schow@dkdm.dk eller tlf.nr.: 7226 7251.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation for uddannelse og CV sendes via knappen ’Søg stillingen’ i annoncen senest de 3. marts 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11 og uge 12.

Se mere på Det Kongelige Teaters hjemmeside www.kglteater.dk, Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums hjemmeside www.dkdm.dk og bekendtgørelse nr. 1324 af 23/11/2023 om musikkonservatorierne og Operaakademiet.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøg