Har du lyst til at være leder på en spændende og dynamisk arbejdsplads i forandring, der gør en stor forskel for danskernes sundhed? Har du et godt indblik i økonomistyring, kan du se dig selv som strategisk sparringspartner, og har du erfaring med eller lyst til at prøve kræfter med ledelse? Så søg stillingen som administrationschef på Afdeling for Eksperimentel Medicin på Københavns Universitet (AEM).

AEM understøtter biomedicinsk og medicinsk forskning på Københavns Universitet, i Region Hovedstaden og i andre private og offentlige organisationer som en central del af forskningsinfrastrukturen. Læs mere nederst i dokumentet.

AEM er under stærk forandring for at sikre, at afdelingen kan varetage fremtidens forskningsbehov, og der er planer for renovering af de fysiske rammer, en økonomisk omlægning, reorganisering af ledelsesstrukturen og øget fokus på arbejdsmiljø. Du kommer til at sætte dit præg på udviklingen af disse planer.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver
Som administrationschef er din vigtigste opgave at sikre en effektiv og meningsfuld administrativ understøttelse af AEM til gavn for afdelingens kerneopgaver: understøttelse af biomedicinsk og medicinsk forskning og uddannelse.

Opgaverne spænder fra daglig ledelse af AEM’s administration, driftsopgaver og ledelsesbetjening til strategisk rådgivning af og sparring med afdelingslederen, herunder i forhold til den igangværende organisationsudvikling:

  • Ledelsesmæssigt ansvar for fem engagerede, professionelle og selvkørende medarbejdere, hvis opgaver bl.a. omfatter økonomi (herunder projektøkonomi), HR, kursusadministration, kommunikation, indkøb, arbejdsmiljø, intern service og drift. Efter en ekstraordinær periode er administrationen i gang med at finde sine ben på ny og i en ny organisering. Der er vilje til modernisering og forandring, og der skal sættes retning på forandringsprocessen, så afdelingen giver bedst mulig værdi til gavn for brugerne og kerneopgaverne.
  • Strategisk rådgivning af og sparring med afdelingslederen i relation til bl.a. strategi og udvikling af AEM.
  • Bidrag til og understøttelse af udvikling, koordinering, standardisering og vidensdeling i AEM og på tværs af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og i samspil med det øvrige Københavns Universitet. Administrationschefen forventes f.eks. at bidrage til udvikling og implementering af strategiske mål for AEM og udvikling af en ny økonomi- og styringsmodel.
  • Understøttelse af samarbejdet i AEM’s nyetablerede ledergruppe.
  • Understøttelse af et godt arbejdsmiljø, samarbejde og en løbende dialog med fakultetets ledelse og øvrige administrative ledere på institutniveau om både driftsopgaver og den strategiske udvikling.
Der er tale om en kompleks organisation med mange forskellige interessenter og fagligheder. Du refererer direkte til afdelingsleder Peter Bollen, som blev ansat i sommeren 2022.

Du vil sammen med fire øvrige ledere og tre driftsledere indgå i afdelingens ledergruppe. Det er en organisation i forandring, og der vil være gode muligheder for at præge udviklingen og et stort ledelsesrum afhængigt af kompetencer.
 
Din profil
Du har en relevant uddannelsesbaggrund, og du har indblik i og erfaring med økonomistyring og budgetlægning, ligesom du i en eller anden grad har erfaring med personaleledelse.

Du er analytisk stærk og formår at omsætte mål og strategier til virkelighed, og du har med succes bidraget til udvikling og forandring på dine hidtidige arbejdspladser.

Du er tillidsfuld og empatisk og er på én gang tydelig, lydhør og anerkendende i din ledelsesstil. Du prioriterer dine medarbejderes faglige udvikling, motivation og trivsel højt.

Du har gode samarbejdsevner og relationelle kompetencer og er optaget af at skabe et godt samspil og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Du bygger bro og har fokus på retning, transparens og inddragelse af alle relevante parter.

Vi forventer, at du er god til at kommunikere, og at du er velformuleret i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Du trives med et arbejdsliv, hvor to dage sjældent er ens, hvor der er højt til loftet, hvor omgangstonen er uformel, og hvor du arbejder sammen med og servicerer mange forskellige typer mennesker og fagligheder.

Du har en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen og gode evner til at uddelegere og prioritere.

Hvis du har kendskab til eller erfaring med de administrative processer og systemer i et universitetsmiljø, er det en fordel, men det er ikke en betingelse.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelse sker pr. 1. maj 2023 eller snarest derefter.

Ansættelse og aflønning sker som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til Overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængigt af kvalifikationer og relevant erfaring.
 
Spørgsmål
Kontakt afdelingsleder Peter Bollen på tlf. 4049 8821, hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen. Du er også velkommen til at kontakte chefkonsulent i Genitor Berit Kjær Petersen på tlf. 2949 4419 eller bkp@genitor.dk.
 
Ansøgning mv.
Er du interesseret i stillingen, skal du sende en elektronisk ansøgning med bilag via KU’s Jobportal ved at klikke ’ANSØG’ herunder.

Ansøgningen skal være bilagt CV, dokumentation for relevant uddannelse samt liste over referencer mv.

Ansøgningsfristen er den 27. februar 2023. Ansættelsesudvalget mødes den 3. marts og udvælger kandidater til første samtalerunde. Hvis du bliver udvalgt, så hører du fra os umiddelbart herefter.

Første samtalerunde afholdes den 7. marts, og anden samtalerunde den 17. marts. Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb og indhenter referencer (efter nærmere aftale).

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.
 
Om Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM)
Afdeling for Eksperimentel Medicin hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) med ca. 120 ansatte og en årlig omsætning på ca. 75 mio. kr. Ved siden af SUND bidrager AEM til forskning for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Region Hovedstaden, herunder Rigshospitalet, og andre private og offentlige institutioner.

Afdelingen sikrer, at dyreforsøg udføres på en skånsom måde med iagttagelse af etiske og dyrevelfærdsmæssige aspekter, de såkaldte 3R-principper (replacement, reduction, refinement).

Administrationen holder til på Panum på Blegdamsvej ved Rigshospitalet.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt
Berit Kjær Petersen
E-mail: bkp@genitor.dk

Kontakt
Peter Bollen
E-mail: peter.bollen@sund.ku.dk

Info
Ansøgningsfrist: 27-02-2023
Ansættelsesdato: 01-05-2023
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Afdeling for Eksperimentel Medicin

Ansøg