Vil du være fagchef lige midt i Naturens Rige? I en kommune, hvor liv, udvikling og nærhed går hånd i hånd? I en organisation, hvor ordentligheden hersker, og hvor den sammen med de traditionelle vestjyske idealer sætter rammen for alt det, der sker? 

Du bliver som chef ansvarlig for en bred vifte af tilbud på både special- og almenområdet. Sundhedsplejen, tandplejen, familiecenteret, socialrådgivningen, PPR og sekretariatet bliver den nye fagchefs ledelsesopgave. Du får en helt central placering, og du får dermed mulighed for at sætte et markant ledelsesmæssigt aftryk i de kommunale indsatser. 

Du bliver chef for kompetente ledere og medarbejdere, der vil deres job, som brænder for opgaven, og som allerede i dag leverer høj kvalitet til fordel for børnene og familierne.

Du forventes at blive en aktiv del af den velfungerende chefgruppe og dermed også en medspiller i kommunens øverste strategiske ledelsesforum. Du forventes at byde proaktivt ind i chefsamarbejdet og være med til at skabe og initiere de tværgående løsninger på tværs i hele organisationen. Det tværgående samarbejde er afgørende, og netop derfor bliver positionen i særlig grad central. 

Du skal videreføre og videreudvikle et stort, velfungerende chefområde, og du skal vise lederskab og sætte retning og sikre, at udviklingen og den fortsatte daglige drift går hånd i hånd. Ligesom samarbejdet i den samlede kommunale virkelighed er også samarbejdet på tværs i eget fagchefområde afgørende, og det er dit ansvar at sikre det.

Du kommer bl.a. med relevant ledelseserfaring og erfaring med og/eller indsigt i en eller flere af chefområdets fagområder. Du skal ville noget, og du skal brænde for at gøre en forskel.

Du kan læse meget mere i job- og personprofilen her. Du er ligeledes velkommen til at kontakte partner og konsulent Jesper Lund Madsen, Genitor, på tlf. 2289 8525 eller jlm@genitor.dk eller direktør Flemming Juel-Nielsen på tlf. 3070 9965.
Ansøgningsfristen er den 20.februar 2022.
 

Ansøg