Vil du være med til skabe de optimale rammer for den fortsatte udvikling af Familieretshuset? Brænder du for at skabe nyt og at skabe resultater, der har stor betydning for familierne? Har du styr på driften og ønsker du at arbejde med forandringsledelse? Så skal du med på ledelsesholdet i Familieretshuset.

Tryghed og retning i ændrede familiesituationer

Når forældre skal skilles. Hvis der er uenighed om forældremyndighed, børnenes bopæl, samvær og bidrag. Hvis en dansker skal giftes med en udlænding. Hvis en forælder bliver dement. Kort sagt: Når der sker væsentlige ændringer i familiesituationen, er det ofte Familieretshuset, der vejleder.

Der er fuld fart på udviklingen i Familieretshuset. Vi er ved at ansætte endnu flere dygtige medarbejdere i vores kontorer i 2021 og derfor søger vi netop nu en dygtig funktionsleder som sammen med den nuværende funktionsleder i Kontoret Børn og Forældre Nord i Aalborg, skal være med til fortsat at sikre trivsel og stabil drift. I Børn og Forældre arbejder vi med forældre og børn i brudte familier.

Ledere og medarbejdere skal spille hinanden gode

Du bliver personaleleder for ca. 15 - 20 medarbejdere og skal sikre driften i og udviklingen af enheden. Du skal styrke ledelsen tæt på medarbejderne, herunder sikre en stabil drift, kompetent faglig ledelse og sparring samt en stor opmærksomhed på medarbejdernes trivsel. Enheden er ansvarlig for behandlingen af sager om forældreansvar og skal sikre, at familierne oplever en helhedsorienteret tilgang og en gennemskuelig og forudsigelig proces.

Som funktionsleder skal du være med til fortsat at implementere det familieretlige system og den nye organisationsstruktur i hele Familieretshuset. Du forventes at gå foran og gennem tillid, vilje og inddragelse at motivere dine medarbejdere og skabe forudsætningerne for ét samlet borgernært familieretligt system.

Din faglighed og din tilgang til mennesker betyder alt

Der er forskellige erfaringer, der kan være relevante i forhold til stillingen som funktionsleder. Det forudsættes dog, at du har ledelseserfaring, enten som personaleleder, faglig leder eller projektleder, og en relevant uddannelsesmæssig baggrund fx samfundsvidenskabelig, psykolog, socialrådgiver eller cand.mag.

Der vil blive lagt vægt på, at du har stærke kompetencer inden for driftsledelse, og at du har en tillidsbaseret og dialogorienteret ledelsesstil. Du har gode samarbejdsevner og motiveres af at skabe resultater sammen med andre. Som person hviler du i dig selv, har et godt humør og har høj integritet.

Du vil som udgangspunkt blive omfattet af overenskomst for akademikere i staten. Den er klassificeret som chefkonsulent med personaleledelse (jf. AC-overenskomsten) med aftalt funktionstillæg.

Er du blevet nysgerrig?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Margit Hald Juul-Nyholm på tlf. 6182 7709 for en fortrolig drøftelse af vilkår og muligheder i stillingen.
Hvis du tænker, det er dig, vi mangler, beder vi dig søge stillingen via nedenstående knap.

Ansøgningsfristen udløber den 5. marts 2021.

Første samtalerunde afvikles den 11. marts 2021, og anden samtalerunde afvikles den 22. marts 2021. Begge samtalerunder afvikles i Aarhus.

Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne. Testforløbet foregår digitalt med tilbagemelding via TEAMS.

Forventet tiltrædelse er 1. maj 2021.

Onboarding

De første uger skal alle nyansatte ledere og medarbejdere deltage i et intensivt og grundigt onboardingforløb. Erfarne kollegaer og fagligt kompetente instruktører og undervisere vil give jer en flyvende start med fokus på både teori og praksis med afsæt i konkret sagsarbejde og opgaveløsning.
 
 
 
 

Ansøg