Lederne i Klynge A søger dig, der kan skabe resultater gennem følgeskab og ledelse af ledere. Har du kompetencerne og lysten til at blive leder i vores spraglede bydel med mangfoldighed og fart på? Så er du måske den klyngeleder, vi søger til at sikre rammerne for det gode børneliv.

Opgaverne er alsidige og spændende hos os, og der er så meget, vi gerne vil fortælle dig. Her i opslaget vil vi give dig en rundvisning i et udpluk af dine kommende opgaver – vi håber, de vækker din motivation for at høre endnu mere.

Vores placering på primært indre Nørrebro giver os en bredt sammensat børne- og forældregruppe der med stort engagement følger og involverer sig i deres børns liv i daginstitution. Enkelte af vores institutioner har modtaget ekstra midler til at ansætte mere pædagogisk personale til at gøre en ekstra indsats for vores mest udsatte børn. Din opgave som klyngeleder bliver at holde styr på igangsatte opgaver på tværs, projekter, mm. og sikre, at vi kommer i mål med vores visioner.

Vi har to nye pædagogiske ledere i vores klyngeledelsesteam. I klyngeledelsen har vi en fælles opgave i at få både dem og dig godt fra start og gang i det videre gode samarbejde. Vi er seks dygtige pædagogiske ledere, i et arbejdsfællesskab med godt tag på den faglige udvikling. Personalegruppen i NB A er ambitiøse på børnenes vegne og går til den pædagogfaglige opgaveløsning med omhu og professionalisme.

Leder med strategisk overblik, synlighed og systematik

Vi søger dig, som har solid erfaring med ledelse i det pædagogiske felt og kan navigere i en stor, politisk organisation. Vi forventer, at du er uddannet pædagog og har en ledelsesuddannelse. Du har et skarpt blik for pædagogisk kvalitet og et børnesyn, som taler ind i NB A’s institutioner. For at løfte de mangeartede opgaver skal du desuden have erfaring med at lede en eller flere større daginstitutioner eller med ledelse af ledere.

Vi er mange, der har interesse i, at børnene blomstrer og trives, og kommunikation er derfor et af dine skarpeste ledelsesredskaber. Du skal nemlig være med til at sikre inddragelse og en god dialog med både personale og forældre om børnenes hverdag og institutionsliv – og ikke mindst finde det spændende, at opgaven optager meget af din tid. God kommunikation er for NB A inddragelse af mange forskellige perspektiver, lydhørhed ift. input fra ledere og medarbejdere, med henblik på at skabe afsæt for det vi skal sammen. Og så skal der naturligvis følges op.

Vi ønsker os en synlig leder, som kan skabe følgeskab og bygge bro mellem strategisk ledelse og pædagogisk hverdagspraksis. Du skal gennem dialog sikre et tydeligt råderum for de pædagogiske ledere, så der ikke opstår tvivl om forventninger, beslutninger og deadlines. Vi håber derfor, at du har ambitioner for det gode arbejdsfællesskab og vil skabe et rum, hvor vi får det bedste ud af hinandens kompetencer og drager nytte af hinandens erfaringer.

Som vores nye klyngeleder skal du have sans for det administrative arbejde. Du får ansvar for økonomistyring, skal sikre overblik over puljer samt holde styr på deadlines og fremdrift. Derfor håber vi, at du vil være bannerfører for systematikken og har forståelse for brugen af digitale værktøjer. Til gengæld har vi et godt administrativt fællesskab, hvor du kan hente hjælp og sparring til opgaverne.

Vi tilbyder et stort ledelsesansvar for byens børn i Danmarks største kommune

Som klyngeleder får du et stort ledelsesrum, hvor du kan udleve din faglighed og skabe en reel forskel for klyngens børn og personale. Det betyder dog ikke, at du står alene. Du vil få rig mulighed for at få support og sparring fra dit nye klyngeledelsesteam, områdets andre klyngeledere, din områdechef og forvaltningen. Som klyngeleder er du formand for klyngens LokalMed, som ligeledes er med til at understøtte forskellige opgaver i klyngen.

Vi vægter en tæt dialog mellem dig og områdechefen højt, og derfor vil du opleve hyppig sparring og en-til-en samtaler. Det skal sikre, at du kommer godt i gang med dine nye opgaver, og at vi i fællesskab får skabt høj kvalitet i institutionerne.

Som Danmarks største kommune tilbyder vi i København et væld af muligheder, så vores klyngeledere har de bedste forudsætninger for at løfte de mange opgaver. Det dækker bl.a. over support til forskellige indsatser såsom udviklingen af gode sproglige læringsmiljøer, styrket praktikforløb og en COVID-19-hotline, der skal sikre sundhedsfaglig support i en usikker tid.

I Københavns Kommune har vi en klyngeledelsesprofil, som vil være udgangspunktet for dit arbejde.

Klynge A på Nørrebro

Klynge A, som du skal lede, består af fem 0-6-års dagtilbud, heraf 4 med udflytterbørnehaver og en med fritidsklub: 7-springeren, Murergården, Prs. Thyra / Ryvang 1, Stenurten og Børnehuset Joanna.

Alle institutionerne ligger på indre Nørrebro. Klyngen repræsenterer København i hele dens herlige mangfoldighed, hvor integration og samarbejde i klyngen er en nødvendighed.

De pædagogiske tilsyn viser stærke dagtilbud, der gerne vil fortsætte med den pædagogiske udvikling og professionelle arbejdsfællesskaber – også på tværs. Det skal du være med til at fastholde. Din opgave er at styrke den fælles strategiske retning, så alle fem institutioner er dagtilbud med høj faglig kvalitet.

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om stillingen og klyngen, er du velkommen til at kontakte områdechef Mikala Jørgensen på 2720 4344 eller pædagogisk leder Maibritt Iversen på 8256 7890.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem LFS og Københavns Kommune. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer samt straffe- og børneattest.
Tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. februar 2022.
page2image57744704
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 8. december 2021

Første ansættelsessamtale afholdes mandag den 13. december, og anden samtalerunde afholdes mandag den 20. december 2021. Der vil være en test for de kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Ansøg