Vil du stå i spidsen for en virksom og fremsynet videregående uddannelsesinstitution, der har skabt sig et stabilt og godt fundament for fremtiden? 

Du får en helt central placering og bliver toneangivende i samspillet mellem erhvervsliv og studieliv. Erhvervsakademiet er veldrevet – økonomien er sund, organisationen kører, og den har blik for hele tiden at udvikle og omstille sig til det samfund, den er en del af.

IBA udvikler og tilbyder statsgodkendte videregående uddannelser. Uddannelserne bruger teori i praksis og tænker praksis ind i teorien. IBA udbyder 18 fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og mere end 30 efter- og videreuddannelser. Herudover har IBA i et tæt samarbejde med Leeds Becket University og Coventry University en række uddannelser på både bachelor- og masterniveau.

Her er 1.100 fuldtidsstuderende, 12.500 studerende på efter- og videreuddannelse årligt og ca. 350 studerende på de internationale uddannelser årligt. Organisationen er veldrevet og består ud over de mange videbegærlige studerende af godt 200 medarbejdere og ledere, der brænder for opgaven, og som engageret bidrager til en hverdag, hvor læring og uddannelse er i fokus.

Som IBA’s nye rektor bliver du overordnet ansvarlig for driften, økonomien og udviklingen af IBA. Den strategiske ledelsesopgave er i fokus, og du kommer til at arbejde tæt sammen med både bestyrelsesformand og Uddannelses- og forskningsministeriet.

Du får en væsentlig rolle internt, hvor du i dagligdagen er erhvervsakademiets øverste chef. Du kommer til at arbejde tæt sammen med bestyrelsen og bliver leder af direktionen og derigennem også en synlig og nærværende leder for både ledere, medarbejdere og studerende. Du skal binde strategien sammen med hverdagen og stå i spidsen for, at de store tanker omsættes til daglig praksis. Du skal med både gennemsigtighed, inddragelse og klar retning skabe et velfungerende erhvervsakademi, hvor både medarbejdere og studerende trives.

Eksternt forventes du at være en stærk og proaktiv repræsentant for erhvervsakademiet. Både i uddannelsesmæssige sammenhænge, i samarbejdet med styrelser og ministerier og i det tætte samarbejde med erhvervslivet i hele optageområdet, Koldings Campusråd, eksempelvis Business Kolding, de mange vigtige aftagere og mange andre. Du kommer til at arbejde på mange niveauer, i mange kontekster og på både en lokal, en regional, en national og en international platform.

Du kommer med relevant og tung ledelseserfaring og indsigt i uddannelsesverdenen. Du er en nysgerrig, inddragende og til tider uhøjtidelig chef, der kommunikerer skarpt og prioriterer, når det kræves, og som trives i den netværkende og proaktive rolle.

Du kan læse meget mere om stillingen i job- og personprofilen. Har du derudover spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Jørn Pedersen på tlf. 5148 2738 eller partner i Genitor Jesper Lund Madsen på tlf. 2289 8525 eller jlm@genitor.dk

Ansøgningsfristen er den 16. april 2024.

Ansøg