Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen søger en arbejdsmarkedschef. Og for den rette kandidat venter en speciel og udfordrende opgave, for arbejdsmarkedet i Kolding har en særlig karakter.

Kolding er en indpendlerkommune med et bredt udvalg af specialiserede arbejdspladser, der tiltrækker medarbejdere fra alle kommuner omkring os. Vi er også en uddannelsesby med et campusområde i vækst, som hvert år tiltrækker studerende, der også får deres debut på arbejdsmarkedet hos os. Endelig har kommunen også en stærk profil omkring industri- og serviceerhvervene.

Byrådet i Kolding Kommune har vedtaget strategien ”Sammen designer vi livet”, og sammen med et fokus på ”Borgerens Centrum” skaber vores mange dygtige medarbejdere nye løsninger på udfordringerne sammen med borgerne. Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget en ny politisk retning, som via nye veje skal sikre alle borgere en plads på arbejdsmarkedet - uanset om det er til det specialiserede job eller få timers beskæftigelse.

Som ny arbejdsmarkedschef træder du ind i det hele og ind i en kommune med et stærkt fokus på, at via samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, fagforeninger og andre kan vi sammen skabe de bedste rammer for en kommune, der er god at leve, bo og arbejde i.

Arbejdsmarkedsområdet i Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Forvaltningen blev etableret i 2019, hvor den daværende Børne- og Uddannelsesforvaltning blev slået sammen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Samlet er der ansat 3.100 medarbejdere i hele forvaltningen, hvor arbejdsmarkedsområdet rummer cirka 250 medarbejdere.

Arbejdsmarkedsområdet fokuserer på gruppen af borgere over 30 år og deres forskelligartede udfordringer med at få job eller uddannelse, mens de unge mellem 14 – 30 år er samlet i et Ungeområde. De to områdechefer arbejder tæt sammen om beskæftigelsesområdet og sammen med den øvrige chefgruppe i forvaltningen, som også dækker børne- og ungeområdet. Forvaltningen er derfor i berøring med kommunens borgere fra de er helt spæde, og til arbejdslivet stopper.

Opgaven
Arbejdsmarkedschefen kan se sig selv som en vigtig del af arbejdsmarkedet i Kolding Kommune - både internt i den kommunale organisation, men også eksternt ud i hele kommunen med de forskellige samarbejdspartnere som f.eks. uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, a-kasser m.m.

Arbejdsmarkedschefen skal varetage ledelsen af hele området, herunder den direkte ledelse af områdecheferne og være en aktiv del af Børne- Uddannelses- og Arbejdsforvaltningens chefgruppe.

Derudover skal arbejdsmarkedschefen:

  • Understøtte samarbejdet imellem det politiske niveau og forvaltningen
  • Være rådgiver og sparringspartner for direktøren
  • Være aktivt sparrende og iscenesættende ift. ledelsesorganisationen nedadtil
  • Være den der i sidste instans står på mål for områdernes budgetmæssige styring
  • Bruge MED-systemet aktivt og konstruktivt og generelt indgå i et godt samarbejde med de faglige organisationer.

Om dig
Hvis du er vores nye arbejdsmarkedschef, så har du god ledelseserfaring og gerne med erfaring i at lede ledere. Kompleksitet i dine tidligere opgaveportefølje og dine dokumenterede resultater vægter højere end længden på dit CV, men du har solid erfaring fra arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, og du har ”olie nok på fingrene” til at formå at indgå i de faglige diskussioner og processer, der understøtter udviklingen af området.

Du er troværdig, og der er en naturlig sammenhæng mellem det, du siger, og det du gør. Du er i besiddelse af en stor relationskompetence og personlig robusthed, hvor du kan tåle at være i ilden på et område, der er mange holdninger til samtidig med, at du opleves som tillidsvækkende og tilgængelig, hvor du er nærværende over for både medarbejdere og samarbejdspartnere.

Du har en veludviklet politisk tæft og erfaring med politisk betjening. Du er en loyal embedsmand på den måde, at du respekterer demokratiets arbejdsdeling, men samtidig er du en god og tydelig oversætter imellem politik og faglighed. Derfor kommunikerer du også ubesværet på alle niveauer med en tydelighed og en evne til at skabe klarhed og transparens om retningen.

Job-og kompetenceprofil
Du kan læse mere om stillingen i denne job- og personprofil (pdf).

Ansættelsesvilkår
Stillingen som arbejdsmarkedschef besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der forventes at ligge i intervallet 750.000 - 800.000 kr. årligt. Dertil kommer pension.

Praktiske oplysninger om ansøgningsprocessen
Ansøgningsfrist er torsdag d. 13. august 2020.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2020.

Kandidater, der bliver indkaldt til samtale, får besked fredag d. 14. august 2020.
Vi afholder 1. samtalerunde mandag d. 17. august og 2. samtale torsdag d. 27 august 2020. Der vil indgå både case og personprofilanalyse i rekrutteringen, ligesom der vil blive trukket referencer forud for 2. samtale.

Mellem de to samtaler vil der være en uformel snak med direktør for Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Michael Petterson og med HR, hvor der også vil være en tilbagemelding på den personprofilanalyse, der indgår i rekrutteringen.

Mere information om stillingen
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør for Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Michael Petterson på 51 29 87 41 eller HR chef Trine Andersen på 21 78 06 24.
 
Bilag:
Job- og personprofil (pdf)
Dagsordenpunkt, Handleplan for et budget i balance på arbejdsmarkedet (pdf)
Analyse af arbejdsmarkedsområdet Implement (pdf)
Analyse af udgiftsniveauet på arbejdsmarkedsområdet BDO (pdf)
Arbejdsliv til alle (pdf)
Kolding Kommune Ledelsesgrundlag (pdf)
Kolding Kommunes Vision 3.0 (pdf)
Politik for det rummelige arbejdsmarked (pdf)
Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice (pdf)
Ungepolitikken (pdf)
Veteranpolitik (pdf)
Værdi for mennesker, virksomheder og samfund (pdf).

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Ansøg