Få en fantastisk mulighed for at tage ansvar for kvalitet og trivsel på FGU-skole

Til vores FGU-skole i Køge søger vi en kompetent afdelingschef med høje ambitioner. Du får en fantastik mulighed for at sikre den fortsatte kvalitet og trivsel på afdelingen og samtidig varetage det ledelsesmæssige ansvar for flere af institutionens tværgående indsatsområder herunder arbejdet med FGUdigital – et fjernundervisningstilbud målrettet FGU’ens målgruppe.  

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er hovedvejen for dem, der ikke tager den lige vej i uddannelsessystemet. FGU’en er også den primære vej for de unge, der har brug for en forberedende indsats for at opnå fast tilknytning til job eller uddannelse. Hos os består den forberedende indsats dels i et fagligt kompetenceløft af vores elever, men i lige så høj grad arbejder vi med de unges personlige og sociale udvikling samt deres trivsel. Vi tror på, at alle fortjener et liv med mulighed for at træffe egne valg, og vi ønsker at støtte vores elever i at blive selvstændige individer og hjælpe dem med at mestre eget liv og tage aktivt medborgerskab. Trivsel er afgørende for glade medarbejdere, der kan sikre elevernes trivsel og gennemførte uddannelser.

Vi har arbejdet med at udvikle et pædagogisk didaktisk grundlag kombineret med løfter om undervisernes adfærd over for eleverne. Løfterne skal i 2022 omsættes til handling og adfærd i forbindelse med arbejdet med at skabe en fælles kultur.

Vi har formuleret 5 løfter, som medarbejdere og ledelse skal arbejde for at indfri. De lyder, som følger:

 • Jeg lover at møde dig med et smil hver dag og gøre, hvad jeg kan, for at din skoledag bliver både sjov og lærerig.
 • Jeg lover at viske tavlen ren hver dag og lægge de dårlige valg, du og jeg traf i går, bag mig.
 • Jeg lover at gøre, hvad jeg kan, for at din tid på FGU bliver din bedste skoletid.
 • Jeg lover, at jeg aldrig vil opgive at hjælpe dig med at blive den bedste udgave af dig selv.
 • Jeg lover, at jeg vil støtte dig i at nå de mål, du sætter dig, og opnå succes i eget liv.
Det er vigtigt for os, at du har lyst til at arbejde med ovenstående løfter til vores elever. Din opgave bliver loyalt at bistå med at implementere dem på afdelingen.

Væsentligste opgaver:
 • Varetage det daglige personaleansvar for 20-25 medarbejdere samt det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingen
 • Sikre høj trivsel og faglig kvalitet på afdelingen og i den helhedsorienterede og praksisbaserede undervisning
 • Sikre tillidsfulde og fagligt stærke arbejdsrelationer blandt afdelingens medarbejdere
 • Opbygge og videreudvikle et konstruktivt samarbejde med institutionelle og kommunale samarbejdspartnere
 • Indgå aktivt i lederteamet og understøtte den overordnede ledelsesmæssige forankring
Faglige kvalifikationer:
 • Relevant uddannelse, eksempelvis inden for pædagogik, gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Relevant erfaring inden for uddannelsessektoren gerne suppleret med relevant ledelseserfaring
Personlige kvalifikationer:
 • Du er ambitiøs på organisationens vegne
 • Du har gode samarbejdsevner, stort overblik og evnen til at bedrive tillidsfuld personaleledelse
 • Du kan formidle organisatoriske og politiske visioner og beslutninger, så de giver mening for medarbejderne
 • Du kan skabe fællesskab, tryghed og trivsel for elever og medarbejdere
 • Du har godt overblik over driften og formår at have greb om denne i praksis

Vi tilbyder:

Vi tilbyder en fantastisk mulighed for at sætte et afgørende præg på en fortsat ny uddannelsesform i Danmark. Hos os er der gode muligheder for personlig og faglig udvikling og en ledergruppe, der værdsætter et loyalt og tillidsfuldt samarbejde om en fælles opgave.

Ansøgning og tiltrædelse

Hvis stillingsbeskrivelsen har fanget din interesse, kan du sende din ansøgning på mail med vedhæftning af CV og eksamenspapirer til følgende mailadresse: hr@fgu4you.dk. Skriv ”Afdelingschef” i emnefeltet. Vi skal have din ansøgning i hænde senest den 3. januar kl. 12. Vi afholder to samtalerunder med en test inden anden samtalerunde. Samtaler og tests vil blive faciliteret af konsulentfirmaet Genitor. Stillingen ønskes besat fra den 1. marts 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår aftales på basis af overenskomst med Uddannelseslederne (Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for forberedende grunduddannelse) samt på basis af din baggrund og erfaring.

Hovedarbejdssted: FGU-skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge med mødeaktivitet m.m. på institutionens øvrige to skoler i Faxe og Ringsted.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Jesper Madsen, som stillingen også refererer til på mail: jm@fgu4you.dk eller på tlf. 51 39 59 38.

Du kan læse mere om FGU Midt- og Østsjælland på vores hjemmeside: www.fgu4you.dk
Du kan læse mere om den forberedende grunduddannelse på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside     

FGU Midt- og Østsjælland opfatter forskellighed som en styrke og opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold.

FGU Midt- og Østsjælland er en uddannelsesinstitution med skoler i Køge, Ringsted og Faxe. Vores formål er at løfte uddannelsesniveauet i kommunerne Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Sorø for alle unge under 25 år. Vi forventer ca. 360 årselever og 60 medarbejdere.