Vil du være med til at videreudvikle Danmarks bedst fungerende beskæftigelsesområde? Og vil du samtidig stå i spidsen for et ambitiøst socialområde? Vil du være en del af et stærkt chefhold i Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune og være med til at sætte retningen for den samlede forvaltning? Har du erfaring med beskæftigelsesområdet og flair for ledelse af ledere? Så er du måske Gladsaxe Kommunes nye afdelingschef til Beskæftigelses- og Socialafdelingen.

Gladsaxe Kommune er en stærk og udviklingsrig velfærdskommune med knap 70.000 indbyggere, som i stigende grad tiltrækker flere borgere og virksomheder. Vi prioriterer udvikling af velfærd og vi inddrager borgerne.

Som Gladsaxe Kommunes nye afdelingschef for Beskæftigelses- og Socialafdelingen og dens knap 400 medarbejdere får du det overordnede ansvar for hele beskæftigelses- og ungeindsatsen, ydelsesområdet og Borgerservice, støtte og vejledning til udsatte borgere, rusmiddelbehandling, forsorgshjem for borgere med misbrug samt unge og væresteder. Du vil få direkte personaleledelse af syv ledere samt to medarbejdere i ledelsessekretariatet. Ledelsesopgaven omfatter både strategisk ledelse, overordnet personaleledelse og administrativ ledelse. Du skal formå at forene drift, udvikling og forankring heraf samt understøtte et godt arbejdsmiljø i din organisation, der rummer mange forskellige fagligheder, et højt fagligt niveau samt ledere og medarbejdere på forskellige matrikler. Du skal samtidig formå at oversætte politiske visioner og beslutninger til ledere og medarbejdere samt være bindeleddet til praksis.

Vi søger en dygtig chef med ledelseserfaring og med stor lyst til ledelse, som har erfaring fra beskæftigelsesområdet og gerne fra det sociale område. Du bliver en del af den strategiske og tværgående chefgruppe samt den strategiske chefgruppe i forvaltningen – en ledergruppe, der vil hinanden og vil det tværgående samarbejde til gavn for borgerne. Der er et godt samarbejde mellem den politiske og den administrative ledelse.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen her. Har du spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Gitte Bylov Larsen, direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen, på tlf. 3957 5501 eller partner og konsulent i Genitor Tina Overgaard på tlf. 3141 0582 eller to@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022.

Ansøg