Vil du som vicedirektør være med til at sikre, at familier i hele landet får den rette hjælp, når de står i ændrede livssituationer? Brænder du for ledelse, og vil du være med til at sætte dit præg på opbygningen af Familieretshuset? Så skal du måske med på rejsen?

En vigtig samfundsmæssig opgave
Som vicedirektør skal du sammen med direktionen være med til at drive den videre opbygning og strategiske udvikling af styrelsen og sikre sammenhæng på tværs af hele Familieretshuset.

I april 2019 trådte en ny reform i kraft på det familieretlige område. Statsforvaltningen blev nedlagt, og Familieretshuset blev etableret. Ambitionerne med den nye reform er store og kalder på en ny organisationsstruktur, nye arbejdsgange og metoder i opgaveløsningen, nye måder at møde familierne på. Forandringsledelse er i den grad sat på dagsordenen, og der skal blandt andet implementeres en ny ledelsesstruktur og ny driftsstyringsmodel i organisationen.

Du kommer til at stå i spidsen for driften og udviklingen af direktørområdet Familie- og personret, og du bliver ansvarlig for tre kontorchefer, ni funktionsledere og ca. 150 fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere. De tre kontorer er beliggende på Familieretshusets adresser i Ringkøbing, Odense og Nykøbing Falster, og det bliver en særlig opgave at være synlig og samlende på tværs.

En direktion, der sammen kan lede forandringer
Du bliver en del af en ambitiøs, arbejdsom og handlekraftig direktion, der har sat sammenhæng og udvikling på dagsordenen. Der er et stærkt samarbejde i direktionen og en fælles forpligtelse i forhold til at løse den fælles opgave i Familieretshuset. Det er afgørende, at du er en holdspiller og kan se dig selv indgå i et forpligtende samarbejde, der er præget af tillid, åbenhed og loyalitet, og hvor man er nysgerrig på hinanden og udfordrer hinanden.

Din ledelse og dit personlige engagement betyder alt
Du har en solid ledelsesmæssig ballast, en lang videregående uddannelse og erfaring med at stå i spidsen for en stor offentlig driftsorganisation. Du er taktisk og strategisk begavet og brænder for at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave. Du er tydeligt retningssættende og en involverende og dialogorienteret leder med stærke samarbejds- og relationsevner. Du besidder en høj integritet – og møder verden med tillid og respekt.

Du kan læse mere i denne uddybende job- og personprofil.

Er du blevet nysgerrig?
Interesserede kan kontakte direktør Anette Hummelshøj fra Familieretshuset på telefon 7256 8089, chefkonsulenterne fra Genitor Evald Eriksen på telefon 4057 8708 og Katharina Jespersen på telefon 5151 5215 for en fortrolig drøftelse af vilkår og muligheder i stillingen.

Finder du jobbet interessant, kan du søge stillingen via Familieretshusets hjemmeside.

Ansøgningsfristen udløber den 13. april 2020.

Ansøg