Vi søger en stærk profil til en spændende stilling som kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen.                                           

Om os
Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909, og som den øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år er vores profil skærpet samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet – både fagligt og organisatorisk.

Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet.

Klar, tydelig og åben kommunikation er en forudsætning for at vi i Sundhedsstyrelsen kan lykkes med vores kerneopgave: at sikre sundhed for alle. I de seneste år har vi styrket vores kommunikationsindsatser i bred forstand: ny ambitiøs hjemmeside, proaktiv pressehåndtering, nærvær på de sociale medier, og kampagner der virker! Under COVID-19 epidemien har vores kommunikation fået et hidtil uset omfang og gennemslag.

Vi vil ikke hvile på laurbærrene. Hvis vi skal lykkes med at skabe sundhed for alle, skal vi opruste vores kommunikative kompetencer og indsatser. Til at stå i spidsen for dette søger vi en både faglig og ledelsesmæssig stærk profil til at lede vores samlede kommunikationsindsatser.

Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og der vil være rig mulighed for at udvikle dine kompetencer – fagligt og ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Dine arbejdsopgaver
Du refererer til direktøren og indgår i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil få ansvaret for den overordnede faglige og strategiske udvikling af vores samlede kommunikationsindsatser: pressehåndtering, web, SoMe og kampagnestyring. Du vil få ansvaret for både økonomi, personale, prioritering af ressourcer, og for at vi leverer kommunikation, der er skabt i gode processer, har høj faglig kvalitet, og rammer skiven!  Som kommunikationschef har du desuden en væsentlig opgave i både at binde faglighed og kommunikation sammen internt i styrelsen, og at skabe gode relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere.

Samlet vil du blive chef for omkring 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Din baggrund, uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du har en relevant kommunikationsfaglig uddannelse, gerne med interesse for og relevant erfaring inden for sundhedsområdet.

Vi lægger derudover vægt på at du:

  • har relevant ledelseserfaring
  • har god forståelse af politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation
  • er en handlekraftig, synlig, troværdig og nærværende leder for meget engagerede og vidende medarbejdere
  • er en stærk kommunikator, også i skarpe sager i det offentlige rum
  • kan skabe tillid og fremme samarbejde
  • trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver.
Løn og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation som chefkonsulent med personaleledelse.

Stillingen forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Kontakt os gerne
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på sbro@sst.dk med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet.

Er du interesseret?
Klik på ”søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt mellem den 4. og 7. december 2020.

Ansøgere der går videre til anden samtale vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i uge 50 og 51. Anden samtalerunde forventes afholdt den 16. og 17. december 2020.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsen og vores arbejde på www.sst.dk.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.


Ansøg