Hos os kommer du til at lede en humørfyldt og mangfoldig arbejdsplads med fokus på en helhedsorienteret visitation samt fokus på rehabilitering med udgangspunkt i borgernes konkrete behov og ønsker. Vi står klar med en kompetent og engageret medarbejdergruppe, et område, der altid har muligheder for udvikling samt spændende faglige og ledelsesmæssige opgaver – vi mangler blot dig til at stå i spidsen.

Om os
Visitationsenheden er en selvstændig myndighedsenhed med ansvar for visitation af ydelser vedrørende personlig og praktisk hjælp, plejeboliger og ældreboliger med mulighed for kald samt ældre- og handicapegnede boliger, aflastningsophold, plejeorlov samt hjælpemidler (kropsbårne, genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder), boligindretning og støtte til bil.

Visitationsenheden er organiseret som en del af sundheds- og omsorgsområdet i Randers Kommune. Afdelingen arbejder tæt sammen med de udførende medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet og ligeledes med myndighedsafdelingen på socialområdet, familieafdelingen m.v.

Dine opgaver og ansvarsområder som leder af Visitationsenheden
En central opgave for dig som leder af Visitationsenheden er at understøtte tværgående og helhedsorienterede aspekter som blandt andet synergien og samarbejdet mellem visitationen, hjemmeplejen, sygeplejen, træning og aktivitet, plejeboliger m.fl. Derudover at udøve synlig ledelse af hele området, formidle relevante strategier samt sikre implementering via et tæt og konstruktivt samspil.

Af konkrete opgaver og ansvarsområder kan nævnes:

 • Bidrage til udarbejdelse og implementering af lovgivning, politiske og administrative beslutninger, kommunale kvalitetsmål og standarder.· Udarbejdelse af informations- og beslutningsgrundlag for det politiske system samt besvarelse af politisk henvendelse på sagsniveau.
 • Budgetoverholdelse.
 • Daglig drift via sikker og effektiv ressourcestyring, prioritering og planlægning.
 • Personaleledelse af 40 selvstændige, kompetente og engagerede medarbejdere, med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • At sikre og videreformidle en serviceorienteret tilgang til borgerne med fokus på sammenhæng, helbred og smidighed.
 • Implementering af projekter.
 • Udvikling af rehabilitering og sundhedsfremme med henblik på at understøtte rammerne for, at der kan arbejdes med borgernes mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Vi søger derfor dig som
 • Har erfaring fra det kommunale myndighedsområde, (lovgivning m.m.) og en politisk ledet organisation samt interesse for og evne til at udvikle og beskrive tilbud og indsatser til politisk behandling.
 • Har indsigt i og erfaring med implementering og opfølgning på kvalitetsstandarder
 • Har kendskab til de faglige opgaver, der løses på omsorgsområdet
 • Er kendt for dine stærke relationelle og kommunikative kompetencer, din evne til at opbygge et tæt og konstruktivt samarbejde samt din personlige gennemslagskraft og evne til at være tydelig både internt og eksternt.
 • Har en ledelsesstil præget af åbenhed, respekt, tillid og anerkendende tilgang.
 • Har blik for muligheder, kan udvikle og implementere kreative løsninger og som vil gå forrest ift. at understøtte en effektiv og udviklingsorienteret arbejdsform hos medarbejderne.

Vi tilbyder dig
En livlig og humørfyldt arbejdsplads, hvor hver dag byder på faglige og personlige udfordringer og masser af oplevelser. Du kommer til at stå i spidsen for en mangfoldig medarbejdergruppe bestående af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, administrative medarbejdere, en jurist samt to faglige koordinatorer for områderne hjemmehjælp og hjælpemidler. Derudover bliver du en del af et stærkt lederteam, bestående af omsorgschef og ledere af udførerområdet, leder af hjælpemiddelhuset og madservice. I lederteamet har vi hinandens ryg og sætter en ære i god og konstruktiv sparring.

Yderligere informationer
Stillingen er en fast lederstilling på 37 timer om ugen. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse snarest muligt.

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte omsorgschef, Lene Jensen på telefon 51 56 22 01 eller 89 15 12 00.

Vi afholder 2 samtalerunder. 1. samtale afholdes tirsdag den 9. november 2021, 2. samtale afholdes onsdag den 24. november 2021. For de kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der blive lavet en personprofil, hvor profiltilbagemeldingen finder sted inden den 24. november 2021.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt relevant dokumentation via vores rekrutteringssystem senest 29. oktober 2021 kl. 23.59.

Ansøg