Har du lyst og mod til at være med til at drive, udvikle og sætte retning på en af Københavns Kommunes mest spændende arbejdspladser? Så er muligheden her nu!

Vi søger en fremsynet områdechef til Borgercenter Børn og Unge (BBU) Brønshøj-Husum-Vanløse, der i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne kan sikre høj kvalitet i arbejdet med det specialiserede børne- og ungeområde.

I arbejdet med udsatte børn, unge og familier arbejder vi målrettet med at implementere tidlige forebyggende indsatser med fokus på et tæt og forpligtigende samarbejde med familierne og inddragelse af det private netværk omkring det enkelte barn.

Om områdeenheden Brønshøj-Husum-Vanløse 
Børnefamilieenheden i Brønshøj-Husum-Vanløse er en af BBU's 5 områdeinddelte enheder og har et budget på 200 mio. årligt.

Enheden varetager både myndighedsopgaven og en række foranstaltningsopgaver. Derfor er personalegruppen kendetegnet ved at være en bred vifte af faggrupper såsom socialrådgivere, psykologer, familiebehandlere og kontaktpersoner.  

Brønshøj-Husum-Vanløse har netop gennemført en organisationsændring, der ruster organisationen til at kunne arbejde efter barnets lov, der træder i kraft den 1. januar 2023. Organisationsændringen betyder, at enheden nu arbejder i 3 distriktsopdelte områder i myndighedsafdeling og har et samlet familiehus med to grupper, der udgør vores foranstaltningstilbud.

Ledergruppen består af 5 dedikerede afdelingsledere og 4 faglige koordinatorer. Både ledere og medarbejdere samarbejder på tværs af hele huset, og i Brønshøj-Husum-Vanløse er der et stort fokus på at være fælles om kerneopgaven til gavn for borgeren. 

Den samlede medarbejdergruppe er ca. 130 medarbejdere, og udover personaleansvaret for afdelingslederne får du også personaleansvaret for en afdeling med 6 medarbejdere (en områdejurist, kokke og rengøringen).

Enheden i Brønshøj-Husum-Vanløse er kendetegnet ved, at alle er drevet af kerneopgaven og arbejder for at skabe muligheder for social mobilitet hos udsatte børn og unge. Derudover er huset fyldt med dedikerede medarbejdere, der tror på, at en helhedsorienteret indsats lykkes, hvis vi arbejder tæt sammen for at finde løsninger i samarbejdet med børn, unge og familier.

Om opgaven
Som områdechef for BBU Brønshøj-Husum-Vanløse får du muligheden for at blive en del af en stor organisation med høje ambitioner for arbejdet med at skabe de bedste muligheder for bydelens udsatte børn, unge og familier.

Du får mulighed for at præge et vigtigt område og bliver en del af borgercentrerets samlede chefkreds. I chefkredsen er vi optagede af at være et loyalt hold, der alle arbejder for et fælles mål om at sikre børn og unge de bedst mulige rammer i børne- og ungdomslivet.

Derudover skal du sikre, at enheden står stærkt og sammentømret i den nye organisering. Dette kræver en tydelig og nærværende chef, der kan gå forrest og sammen med ledergruppen sikre, at organisationen kører med sikker drift og høj faglighed. Samtidig bliver et stort fokus i din rolle som områdechef at sikre og videreudvikle det gode arbejdsfællesskabet – både i de enkelte afdelinger, men også i huset som helhed.

Endvidere er der i opgaven et stort fokus på at sætte en tydelig retning og klare mål for enhedens løsning af kerneopgaven og skabe en sammenhæng mellem kompetencer, ressourcer, kvalitet og økonomi. Du skal samtidig sikre bæredygtige og helhedsorienterede indsatser i samspil med dine medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere, herunder det Administrative Fællesskab på HR- og økonomiområdet.

Enheden arbejder ud fra den faglige og økonomiske strategi En Plads i Fællesskabet, der betyder, at vi arbejder målrettet med at implementere tidligere forebyggende indsatser med fokus på et stærkt og forpligtigende samarbejde med familierne, fritidstilbud og andre positive fællesskaber omkring det enkelte barn.

Som områdechef formår du at få fagligheder til at spille sammen, så arbejdspladsen fortsat kan være kendetegnet som et sted, hvor vi arbejde kreativt og nytænkende med det formål, at vi sammen kan skabe de bedste muligheder for bydelens udsatte børn, unge og familier. Det betyder også, at du skal kunne bygge bro og skabe samarbejde på tværs af Socialforvaltningen og Københavns Kommune til gavn for borgeren (eks. SSP, Børne- og Ungdomsforvaltningen og de boligsociale indsatser).

Faglige kvalifikationer

  • Du har solid indsigt i det specialiserede børneområde og har bidraget til at udvikle effektfulde indsatser for børn og unge indenfor de politiske og lovgivningsmæssige rammer.
  • Du er vant til at kommunikere på flere niveauer og omsætte strategi til handling i praksis.
  • Du har blik for både sikker drift og afprøvning af nye metoder og indsatser over for borgerne.
  • Du er dygtig til at prioritere ressourcer i retning af, hvor de gør størst mulig gavn og skaber synlige resultater.
  • Du har erfaring med økonomistyring.
Vi forventer, at du har lyst til og evner for ledelse. Solid ledelseserfaring inden for området er nødvendig og gerne fra en politisk styret organisation. Derudover vil det være en fordel, hvis du har relevant lederuddannelse.

Personlige kvalifikationer  
Som person har du en positiv indstilling, motivation og evne til at få samarbejde, medinddragelse og resultatsskabelse til at gå hånd i hånd. Du skal indgå i et stærkt arbejdsfællesskab i chefgruppen, og det falder dig naturligt at lede gennem stærke arbejdsfællesskaber – både i ledergruppen, medarbejdergruppen og MED-udvalget.

Du er dygtig til at skabe relationer internt i enheden og på tværs af borgercentret, forvaltningen og kommunen. Du er synlig og inddragende, samtidig med at du besidder en høj personlig og faglig integritet. Du er tydelig, har en åben og tillidsskabende ledelsesstil, samtidig med at du sætter klare mål og er skarp på de løbende prioriteringer.

Vi arbejder i en travl hverdag, så det er vigtigt, at du formår at bevare overblikket. Derudover motiveres du af at have et stort og selvstændigt ansvar.

Vi tilbyder
  • løbende udvikling af dine samlede ledelsesmæssige kompetencer, så du styrkes i at arbejde med strategisk ledelse, ledelse af mennesker og faglige ledelse.
  • at du bliver områdechef for – og en del af – en arbejdsplads, som står midt i en spændende udvikling, og hvor du kan få lov at sætte dit præg og videreudvikle enheden i positiv retning.
  • at du bliver del af et veletableret samarbejde med de øvrige områdechefer, centerchefer og Borgercenterledelsen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse er efter cheflønsaftalen eller lederoverenskomsten og efter principperne om Ny Løn.

Stillingen er til besættelse den 1. december 2022.

Mere information
Vil du blive en del af et borgercenter, der hver dag arbejder for, at alle børn og unge har en plads i fællesskabet, så kontakt borgercenterchef Charlotte Ibsen på 2931 6883.

Søg via knappen nedenfor senest søndag den 9. oktober 2022
Sammen med en motiveret ansøgning beder vi dig uploade CV, eksamensbeviser og evt. udtalelser.
Vi afholder 1. samtale den 13. oktober og 2. samtale den 26. oktober. Der er indlagt personligheds- og færdighedstest, som bliver foretaget af Genitor, mellem 1. og 2. samtale.

 

Ansøg