Hedensted Kommune gør sin organisation klar til nye politiske prioriteringer. Der er netop vedtaget en ny politisk og administrativ struktur, som skal få erhvervslivet, bosætningen, klimaet og det gode liv i Hedensteds mange lokale fællesskaber til at stå endnu stærkere. Derfor søges en direktør, der kan skabe sammenhæng og fremdrift på et helt nyt kerneområde, Vækst, Teknik & Fællesskab.

Hedensted har et særligt navn og en særlig klang i det kommunale Danmark. Det er kommunen, der gennem ti år har ligget helt i toppen af DI’s erhvervsklimamålinger, og som har tårnhøje ambitioner om endnu hurtigere vækst. Samtidig er det kommunen,  der har gjort det til en styrke at have mange landsbyer og landdistrikter, tre centerbyer og ingen hovedby. Hedensted Kommune er decentral – for alvor. Også skolestrukturen! Der skal være gode vilkår for børnefamilier overalt. Den kommunale organisation er også decentral. Såvel administrationen som de politiske fora er nærværende i alle tre centerbyer, og der er store frihedsgrader og mulighed for lokale fingeraftryk i skoler og institutioner.

Kommunen har 47.000 indbyggere, og de omkring 30 lokalsamfund giver grobund for et bemærkelsesværdigt engagement. Hedensted har gang på gang inspireret andre kommuner med nye former for dialog, samspil og ansvarsdeling mellem borgere, erhvervsdrivende, ansatte og politikere. Senest er der her i sommer vedtaget en ny erhvervspolitik som resultat af en stor og bred involvering. Det politiske arbejdsklima er godt. Samarbejdstraditionen er lang, og det er karakteristisk, at der her i valgåret har kunnet skabes enstemmighed om en ny politisk og administrativ struktur.

Fordi fællesskabet udgør kernen i det gode liv og det gode erhvervsklima i Hedensted, giver det i den grad mening at se kulturarv, kultur, folkeoplysning, natur, miljø, klima, trafik, veje, grønne områder, erhverv, bosætning, byggesager, fysisk planlægning og  kommunens egne ’kloge kvadratmeter’ i sammenhæng med hinanden. Der er masser af muligheder for synergi, innovation og bedre helhedstænkning. Det er denne vision, den kommende direktør skal skabe sine resultater og hente sin arbejdsglæde i.

Læs mere i job- og personprofilen (Pdf) her. Få flere oplysninger hos chefkonsulent i Genitor Lisbeth Binderup (2049 5140) eller kommunaldirektør Steinar Eggen Kristensen (5156 2928). Søg jobbet på Genitor.dk senest tirsdag den 28. september 2021. Der forventes tiltrædelse 1. december 2021.

Ansøg