GENOPSLAG

Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen

Brænder du for at arbejde med ledelsesudvikling og - rådgivning? Har du erfaring med udvikling af ledere og ledergrupper på alle niveauer i organisationen? Og er du en holdspiller, der har lyst til at indgå i en organisation, hvor vi fejler, lærer og lykkes sammen? Så læs videre her:

VIA er en uddannelsesorganisation i rivende udvikling med en vision om at ”Tage ansvar, flytte grænser og lære sammen”. Den tilhørende strategi indebærer et stærkt fokus på at arbejde strategisk og systematisk med intern ledelsesudvikling.

Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø; vores arbejde med ledelsesudvikling hviler på et solidt grundlag, så VIA’s ledere er godt klædt på til ledelsesopgaven i en organisation med vigtige og komplekse opgaver. Du får mulighed for – både på egen hånd og sammen med dine kolleger – at udvikle din faglighed og for at præge ledelsen på en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Og du kommer til at spille en væsentlig rolle i at indfri vores høje ambitioner for VIA’s kommende program for ledergruppeudvikling.

VIA er en arbejdsplads for i alt 2200 medarbejdere. På ledelsessiden er der ca. 150 ledere fordelt på fire niveauer og ca. 30 ledergrupper. Direktionen i VIA har et mål om, at alle ledergrupper inden udgangen af 2024 har arbejdet systematisk med ledergruppeudvikling. Herudover er der særligt fokus på at understøtte individuel lederudvikling bl.a. gennem at sikre gode LUS og systematisk feedback på egen ledelse.

Vi designer gode løsninger sammen
Du vil som ledelsesudviklingskonsulent komme til at løse en lang række forskellige udviklingsopgaver i tæt samspil med ledelse, kollegaer og på tværs af organisationen. I overskrifter kunne det være følgende opgaver:

  • Designe og gennemføre lederudviklingsforløb (primært for lederteams)
  • Facilitere workshops, seminarer mm.
  • Understøtte ledere med organisationsudvikling, forandringsprocesser og kulturprocesser
  • Træne ledere gennem dialog, refleksion og praksisnære øvelser
  • Give ledelsesrådgivning og indgå i arbejdet vedrørende APV, arbejdsmiljø, trivsel og kompetenceudvikling
  • Deltage i og bidrage til gennemførelse af rekrutteringsprocesser, herunder gennemføre tests
  • Understøtte visions- og strategiarbejdet i VIA og bistå ledere med strategi-implementering

Som nævnt vil opgaven med udvikling af VIA’s ledergrupper komme til at fylde meget. Samtidig kan du selv være med til at påvirke den endelige sammensætning af opgaveporteføljen – alt efter dine kompetencer, interesser og erfaringer. Vi forventer også, at du har lyst til at indgå i et stærkt HR-fællesskab, hvor vi arbejder teamorienteret, hjælper hinanden og i fællesskab bidrager til løsningen af en lang række opgaver.

Vores forventninger til dig
Din uddannelsesmæssige baggrund forventes at være på kandidatniveau, gerne suppleret med relevant efteruddannelse. Du har relevant konsulenterfaring, og du har en velafprøvet værktøjskasse i forhold til at designe og drive udviklingsprocesser. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med større organisationer. Det er ligeledes en fordel, hvis du er certificeret i relevante test og profilværktøjer, men ellers sørger vi naturligvis for, at du får de relevante certificeringer, når du bliver ansat.

Som person er du energisk, nysgerrig, initiativrig, løsningsorienteret og god til at samarbejde med mange forskellige interessenter. Du er i besiddelse af personlig modenhed og pondus, og du vant til at rådgive og sparre med ledere på alle organisatoriske niveauer. Med det afsæt formår du at opbygge tillidsfulde og gode relationer. Du er en dygtig formidler med blik for både detaljen og helheden. Kombinationen af selvstændig opgaveløsning og gode samarbejdsevner sikrer følgeskab i processerne, og du er mere optaget af at stille spørgsmål end at formulere svar.

Endelig er du resultatorienteret og bevidst om nødvendigheden af effektive arbejdsprocesser, der balancerer hensyn til de gode organisatoriske løsninger, VIAs forretningsmæssige behov og de involverede personer.

Kort om VIA’s HR-afdeling:
HR består af 20 kompetente og engagerede medarbejdere fordelt på tre fagteams: HR Jura, HR Løn og personale samt HR Udvikling. Opgaverne bliver ofte løst i samspil på tværs af fagligheder i et partnerskabsmindset. Vi har et uformelt og godt arbejdsmiljø præget af både humor og professionalisme. Vi er dedikerede i forhold til at bidrage til løsningen af VIA’s kerneopgave, og vi går langt for at hjælpe hinanden.

Afdelingens medarbejdere er placeret dels på campus Viborg og i administrationsbygningen i Aarhus N – med stort set lige mange medarbejdere hvert sted. HR-udvikling er placeret i Aarhus N.

Løn- og ansættelsesvilkår
Dit faste arbejdssted vil være i vores administrationsbygning på Hedeager 2, 8200 Aarhus N. VIA er imidlertid geografisk til stede i hele Region Midt, og du må derfor påregne kørsel til møder etc.
Ansættelsen er i udgangspunktet på fuld tid.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten) mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet med indplacering som enten fuldmægtig eller specialkonsulent afhængigt af kvalifikationer.

Vil du vide mere?
For yderligere information er du er også velkommen til at kontakte Martin Isenbecker fra Genitor, tlf. 2565 9231 eller HR- chef Gertrud Lindberg Tefre på gete@via.dk eller telefon: 8755 1098.

Interesseret?
Så send os din ansøgning med CV elektronisk via linket i stillingsannoncen senest den 25. januar 2022
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 2. februar (1. samtalerunde) og den 21. februar (2. samtalerunde).
Der vil blive anvendt test og/eller blive stillet en opgave i rekrutteringsprocessen.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Ansøg