Genopslag

Vil du gerne være chef i en ambitiøs vækstkommune, som er Region Sjællands største kommune? Motiveres du af at udvikle en etisk båret kultur, hvor respekt, omsorg og værdighed er kernebegreber i ældreplejen? Og kan du samtidig sikre, at der er god styr på økonomien? Så skal du søge stillingen som sundheds- og omsorgschef i Roskilde Kommune.

Som sundheds- og omsorgschef får du ansvar for det samlede sundheds- og ældreområde i Roskilde Kommune. Det er et velfungerende område, der omfatter både myndighed og drift, og som har ca. 1.200 medarbejdere og et budget på ca. 1.200 mio. kr. Området har fokuseret på at udvikle den rehabiliterende organisation, og det er et fokus, der skal fastholdes. Samtidig skal der arbejdes målrettet med kulturledelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring samt rekruttering og fastholdelse. 

Sundhed og Omsorg er en del af direktørområdet Social, Job og Sundhed, og du indgår – med reference til direktøren – i direktørområdets chefgruppe, som har fokus på at udvikle endnu bedre og mere sammenhængende indsatser på tværs af hele direktørområdet. Du får en meget central rolle som rådgiver og sparringspartner for den politiske ledelse med ansvar for betjening af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet.

Du kan læse mere om stillingen i en uddybende job- og personprofil (pdf) her. Her kan du også se de krav og forventninger, som Roskilde Kommune har til den nye sundheds- og omsorgschef. Du er velkommen til at ringe til direktør Mette Heidemann, Roskilde Kommune, tlf. 2940 7068 eller til partner Henning Meldgaard Nielsen, Genitor, tlf. 3141 0563 for yderligere information. Se også kommunens hjemmeside www.roskilde.dk.

Roskilde Kommune tilbyder ansættelse på overenskomstvilkår, og lønniveauet er ca. 830.000 kr. årligt ekskl. pension.

Du kan søge stillingen via knappen nedenfor. Ansøgningsfristen udløber den 10. november 2021.
 

Ansøg