Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune åbner den 1. januar 2021 et bydækkende Center for KOL med henblik på at styrke og fokusere indsatsen i forhold til borgere med KOL. Til at stå i spidsen for dette, søger vi en centerchef.

Vores ambitioner er høje, og vi vil udvikle et endnu bedre tilbud til borgere med KOL og samtidig gøre det muligt at tilbyde flere rehabiliteringsforløb. Knap 18.000 voksne københavnere har diagnosen KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), og dette tal forventes at stige med 30-40 % frem mod 2030. Samtidig har sygdommen en stor social slagside.

Som centerchef får du ansvaret for fagligt, ledelsesmæssigt og organisatorisk at opbygge det nye center på et vigtigt og prioriteret indsatsområde. Du får mulighed for at drive, gentænke og udvikle attraktive tilbud, som vil være til hjælp, gavn og glæde for mange borgere. Du vil opleve et stort ledelsesrum med gode muligheder for at præge den faglige retning og de konkrete indsatser. Du bliver en del landets største kommune, hvor der er vilje, rammer og muskler til at blive toneangivende og måske på længere sigt også et fagligt fyrtårn på den nationale arena.

Du får ansvaret for 17 veluddannede, fagligt dygtige og meget engagerede medarbejdere samt en mellemleder, og der ansættes yderligere fire medarbejdere i 2021. Medarbejderne er allerede ansat i forvaltningen. Du kommer til en forvaltning, hvor vi tager ledelse og ledelsesudvikling alvorligt, og hvor du ledelsesmæssigt indgår i et fællesskab med andre centerchefer med god mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring.

En væsentlig opgave vil i første omgang være at få opbygget et fagligt og organisatorisk velfungerende center, der kan indfri den centrale målsætning om at udvikle endnu bedre tilbud til borgere med KOL og samtidig gøre det muligt at tilbyde endnu flere rehabiliteringsforløb. Dette vil kræve, at man yderligere udvikler fagligheden og sætter en tydelig retning og ramme for, hvilke tilbud borgerne mødes med.

Vi forventer, at du med afsæt i en sundhedsfaglig uddannelse har arbejdet med rehabilitering, KOL-/lungeområdet eller tilgrænsende områder. Du har erfaringer med ledelse, herunder driftsledelse, gerne helt eller delvist fra en politisk styret organisation. Du leder tillids- og værdibaseret, evner at sætte en faglig retning og er en god kommunikator.

Yderligere oplysninger
Du finder en uddybende profil her, hvor du bl.a. kan blive klogere på muligheder, ansvarsområder og ansættelsesvilkår. Du finder også en beskrivelse af ansættelsesprocessen.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587 eller centerchef Karen Nørskov Toke på 2494 7384.

Stillingen er nyoprettet og derfor ledig, så vi ønsker, at du kan tiltræde snarest muligt og i hvert fald meget gerne den 1. februar 2021.

Søg stillingen på Københavns Kommunes hjemmeside via nedenstånde knap senest søndag den 29. november 2020.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, sosu-assistent eller sosu-hjælper, har du derudover fra 1. september 2020 ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om os på vores-hverdag.dk.

Ansøg