Vil du stå i spidsen for en af landets dygtigste kommunikationsafdelinger? Er du en ambitiøs, og visionær leder med blik for fremtidens kommunikation på tværs af medier og platforme? Og kan du holde konstant fokus på at gøre en positiv og mærkbar forskel for kræftpatienter og deres pårørende - i et tæt samspil med forskning, forebyggelse, patientstøtte, fundraising, politisk indsats samt frivillige? Så kan det være dig, vi er på udkig efter som Kræftens Bekæmpelses nye kommunikationschef.
 
Om os: 
Kræftens Bekæmpelse er en politisk ledet forening, der står på et solidt grundlag med en handlekraftig position både nationalt og internationalt. Fagligheden er stor, og vi leverer anerkendt forskning, viden og rådgivning. Formålet står klart, og kræftsagen giver vores 900 medarbejdere, 400.000 medlemmer og 46.000 frivillige et tydeligt fælles omdrejningspunkt, som binder os sammen. 
 
Om jobbet: 
Med 40-50 daglige presseomtaler og langt over en million følgere på de sociale medier, når Kræftens Be-kæmpelse bredt ud med sine budskaber og visionen om 'Et liv uden kræft'. Hvert 12. minut får en dansker en kræftdiagnose, og mange patienter og pårørende søger hjælp på www.cancer.dk, der med over 26 mio. sidevisninger om året er et af de store indholdssites i landet. Det er kommunikationsafdelingens opgave at drive og udvikle disse platforme og understøtte, at Kræftens Bekæmpelses budskaber bliver formidlet så effektivt som muligt.
 
Kommunikationsafdelingen er foreningens samlingspunkt for viden om strategisk kommunikation. Kommunikation har til ansvar løbende at lægge den fælles kommunikationsstrategiske linje for foreningen samt at sørge for, at omdømmestrategien og de underliggende mediestrategier og koncepter er let tilgængelige, opdaterede og relevante, så medarbejdere og frivillige nemmest muligt kan omsætte principperne til praksis i hverdagen. 
 
Kommunikationsafdelingen består af cirka 20 faste medarbejdere med tilknyttede studentermedhjælpere og lægefaglige konsulenter, der er fordelt på tre områder - Presse, Digital samt Social og Creative - med hver sin leder.
 
Presse står for nyheds- og holdningsformidling, pressearbejde, og issues management. Presse er sparringspart for foreningens formand, direktør, ledelse og talspersoner i kommunikationen af foreningens politiske budskaber, kampagner m.m. og koordinerer indhold på tværs af organisationen. Digital står for drift og udvikling af de ca. 4.000 siders ‘Hjælp & Viden’ til patienter og pårørende på www.cancer.dk og står i spidsen for en kommende webomlægning. Social og Creative står for indholdsproduktion, kanalstrategi og community management på de sociale medier samt implementeringen og videreudviklingen af Kræftens Bekæmpelses videostrategi og nye visuelle identitet. Kommunikationsafdelingen står samlet set et godt sted, som afsæt for at komme endnu videre.
 
Der er et tæt og stærkt samarbejde på tværs af fagafdelinger, og alle bidrager til at bære foreningens vigtige budskaber ud til danskerne. Samarbejdet sikrer, at indsatserne er koordinerede, og at foreningens samlede kommunikation fremstår troværdigt, genkendeligt og sammenhængende uanset hvorfra kampagnen eller kommunikationsindsatsen leveres fra.
 
Om dig
Vi søger en ambitiøs og visionær kommunikationschef med sort bælte i samarbejde, som trives med at blive mødt med høje forventninger:
 

  • Du kan se om hjørner og har styr på de trends i samfundet og i medieverdenen, som får betydning for vores omdømme og kommunikation. Du kan navigere os klogt igennem de muligheder og udfordringer det bringer med sig, og du forstår samtidig at styrke og passe på Kræftens Bekæmpelses omdømme.
  • Du er en chef, man drømmer om at arbejde for og kommer glad og energisk ind ad døren og forstår at skabe følgeskab i din afdeling. Du får ansvaret for en højt specialiseret afdeling, der ofte bliver refereret til i bøger, podcasts og på kurser om strategisk kommunikation. Vi forventer, at du - ligesom både ledere og medarbejdere - har et stort drive, og at du kan videreføre og udvikle den stolthed og arbejdsglæde, der er i afdelingen. 
  • Du kan manøvrere ledelsesmæssigt i en organisation med stærke fagafdelinger. Som kommunikationschef er din rolle i foreningen central, og du bidrager helt naturligt til et smidigt og godt samarbejde med eksperter og fagfolk inden for forskning, forebyggelse, patient- og pårørendestøtte, fundraising, frivillighed og politisk indsats.
  • Du synes samarbejde med frivillige er spændende og er opmærksom på at tænke frivilliges behov ind i de kommunikationsværktøjer og -løsninger, vi stiller til rådighed.
  • Du er vant til at påtage dig og delegere ansvar. Du vil derfor nemt finde dig til rette i Kræftens Bekæmpelses øverste ledelse med reference til foreningens administrerende direktør. Du vil lede kommunikationsafdelingens ledelsesgruppe og medarbejdere med stor entusiasme og udfolde afdelingens fulde potentiale, ligesom du mestrer balancen mellem udvikling, implementering og drift.
  • Du tænker strategisk og digitalt og bliver projektejer for afdelingens største udviklingsprojekter; nemlig relancering af hele vores hjemmesidekompleks til et nye webunivers og videreudvikling af vores digitale fortælleformer.
  • Du har formodentligt en baggrund inden for kommunikation eller nyhedsjournalistik og kommer med indsigt i strategisk kommunikation, digitale platforme, pressehåndtering og formidling af fagpolitiske budskaber fra en arbejdsplads, der er vant til at arbejde professionelt med medier og kommunikation. Du er stærk i ledelsesdisciplinen og har erfaring med ledelse af ledere og ledelsessamarbejde på tværs af afdelinger. Du har politisk tæft - og meget gerne kendskab til sundhedsområdet og/eller erfaring med politisk interessevaretagelse i en frivillig organisation.
 
Vi tilbyder:
En spændende kommunikationschefstilling i en forening med et formål, der giver mening. Ansættelsen sker på individuelle vilkår efter forhandling. Du vil have din normale arbejdsgang på Strandboulevarden 49 i København, men agerer i og på vegne af en landsdækkende forening. Arbejdstiden er selvfølgelig røgfri.
 
Mere information: 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Jesper Fisker på tlf. 25 16 12 07, organisationsudviklingschef Maja Maar Outzen på tlf. 52 14 41 30 eller Jens Marcussen fra Genitor, der bistår rekrutteringen, på tlf. 31 41 05 87. 
Som kandidat til stillingen skal du være indstillet på at lade dig teste som et led i rekrutteringsprocessen. Ansøgningsfristen er den 3. december 2020 kl. 12. Vi forventer at holde 1. runde ansættelsessamtaler den 8. og 9. december samt 2. runde den 17. december 2020. Ansøgning og cv sendes elektronisk via linket nedenfor.

Ansøg