Brænder du for ledelse og for at være en del af uddannelsesverdenen? Har du lyst til at være den samlende kraft bag VIAs internationale enhed? Og er du både til administrative processer og internationale udviklingsinitiativer? – Ja, så er du måske vores nye leder for VIAs internationale enhed, Global Engagement.

Hvem er vi?

I VIA tror vi på, at interkulturelle kompetencer og global dannelse er en naturlig del af en professionsuddannelse – uanset om du læser til ingeniør eller sygeplejerske - vi ser det som en del af vores DNA. Du har mulighed for at blive leder af Global Engagement, hvor 16 fagligt dygtige medarbejdere arbejder tæt sammen med VIAs uddannelser om internationalisering.

Vores opgaver består af:

 • Administration, vejledning og kommunikation i forhold til studenter– og medarbejdermobilitet på tværs af VIAs uddannelser
 • Erasmus+ vejledning, administration og kommunikation om muligheder i programmet, herunder implementering af Erasmus Without Paper
 • Rekruttering og fastholdelse af internationale studerende til VIAs engelsksprogede uddannelser
 • VIA Summer Schools - rekruttering, administration og afholdelse hver sommer
 • Udvikling af VIAs internationale partnerskaber og strategiske alliancer i udlandet
 • Rådgivning om internationale elementer i uddannelserne – både hjemme og i udlandet (fx omkring bæredygtighed og COIL-aktiviteter)
 • Kommunikation, ledelsesunderstøttelse og myndighedsopgaver på det internationale område.
Det internationale område har de senere år været påvirket af politiske indgreb, hvilket giver både udfordringer og muligheder, som du og Global Engagement skal være med til at understøtte og præge i de kommende år.

Vi søger

En leder, der i tæt samarbejde med Global Engagements medarbejdere kan:
 • Sikre et fortsat tæt samarbejde om internationalisering med VIAs uddannelser
 • Fortsætte implementeringen af fælles administrative og digitale arbejdsgange på det internationale område
 • Fortsætte implementeringen af den strategiske kurs om internationale elementer i alle uddannelser
 • Fortsætte rekruttering og fastholdelse af internationale studerende
 • Agere som en stærk og inddragende leder for 16 medarbejdere med forskelligartede baggrunde, arbejdsområder og geografisk forankring
 • Sikre et godt samarbejde med samarbejdspartnere uden for VIA
 • Bidrage til den fælles afdelingsledelse i Kommunikation, studieliv og internationalisering.
En leder, der har:
 • Lyst til at arbejde med internationalisering i professionsuddannelserne
 • Erfaring med at være personale- og mellemleder i en stor politisk styret organisation med mange samarbejdsflader, forventninger og muligheder
 • Erfaring med – eller lyst til at lede både administrative processer og udviklingsorienterede opgaver
 • Gennemslagskraft og evnen til at sætte retning
 • En åben, tillidsvækkende og kommunikerende facon både indadtil i enheden og udadtil i organisationen og over for samarbejdspartnere
 • En videregående uddannelse på kandidatniveau evt. suppleret med relevant lederuddannelse. Det kunne være cand.scient.pol eller en anden samfundsfaglig uddannelse.
Vi tilbyder
 • Et stærkt fagligt miljø
 • Et meningsfuldt job i en organisation, som prioriterer internationalisering og interkulturelle kompetencer højt
 • Dygtige og engagerede kollegaer på tværs af hele VIA og i sektoren
 • En spændende ledelsesopgave med gode udviklingsmuligheder
 • Fleksible arbejdsvilkår
Lidt mere om afdelingen
Global Engagement er en del af VIAs fællesområde Kommunikation, studieliv og internationalisering. Området består af 4 enheder og godt 70 medarbejdere. Ud over Global Engagement er de tre øvrige enheder Rekruttering og branding, PR og intern kommunikation samt Studieliv. Du vil blive en del af ledergruppen med tre andre ledere og en chef, og du vil have en central rolle i forhold til den fælles ledelse af området, og vi prioriterer den fælles ledelsesopgave højt.

Alt det praktiske
Jobbet er på fuld tid og uden øvre arbejdstid. Dit hovedarbejdssted bliver Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Da VIA har uddannelser i hele regionen, og Global Engagement er forankret på 5 campusser, må du påregne også at skulle være synlig og til stede på andre adresser. Det er et krav, at du har kørekort og egen bil. Der vil være rejsedage i forbindelse med jobbet, men det er ikke en del af din primære funktion.
Du vil blive ansat i henhold til gældende aftaler og overenskomster, inkl. pensionsbidrag.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte en af følgende personer: 
Partner i Genitor Jesper Lund Madsen på jlm@genitor.dk eller 2289 8525. 
Professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard på kibu@via.dk eller 8755 1018.

Er du interesseret?
Skriv en kort, målrettet ansøgning med CV og læg den ind på vores online rekrutteringssystem på via.dk/job senest den 12. april. Vi forventer at holde 1. samtale den 19. april og 2. samtale den 26. april 2023.
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på https://via.career.emply.com/persondatapolitik

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden. 
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 18.800 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.040 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:  https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/

Ansøg