Sundhed.dk søger enhedschef til nyt Ressource sekretariat – med stor drivkraft og vægt på detaljen

Som kritisk national infrastruktur har sundhed.dk spillet en central rolle i Danmarks håndtering af COVID-19 og den seneste, hektiske tid har båret præg af ekstraordinær høj udviklingsaktivitet, stor eksponering og løsninger, der har opnået stor udbredelse blandt danskerne.

Sundhed.dk står nu, på den anden side af corona, over for at skulle løfte andre, komplekse dagsordener, der skal sikre, at sundhed.dk kan fastholde rollen som kernekomponent i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen og fortsat varetage drift, vedligehold, support og udvikling på højt niveau. Parterne bag sundhed.dk, Danske Regioner, Sundhedsministeriet og Kommunernes Landsforening, har med økonomiaftalen for 2022 sikret sundhed.dk et bevillingsløft, som skal danne afsæt for en styrkelse af sundhed.dk’s tekniske platform og sundhed.dk som organisation.

Sundhed.dk etablerer som led her i et nyt Ressourcesekretariat, der samler økonomi- ressource- og porteføljestyring, og hvortil der søges en erfaren enhedschef med stor drivkraft, gode samarbejdsevner og en struktureret tilgang, hvor detaljen vægtes højt.

Opgaver og ansvarsområder
Som enhedschef for det nye Ressourcesekretariat får du ledelsesansvar for tre erfarne, fagligt dygtige og selvstændige medarbejdere, der varetager sundhed.dk’s økonomi- og porteføljestyring.

Du vil først og fremmest skulle bidrage til professionalisering af sundhed.dk som organisation ved at sikre en succesfuld implementering af aktivitetsbaseret styring samt en mere stringent porteføljestyring, der tilsammen skal skabe den fornødne gennemsigtighed indadtil i organisationen og udadtil over for sundhed.dk’s styregruppe og bestyrelse.

Vi søger en enhedschef, der kan agere hjemmevant i en politisk styret organisation, hvor it er kerneopgaven, og hvor interessentlandskabet er komplekst.

Som enhedschef i sundhed.dk bliver du en del af en chefgruppe, der med virkning fra 1. januar 2022 tæller en direktør, en vicedirektør og i alt syv enhedschefer. Du får reference til direktøren og et særligt tæt samspil med vicedirektøren og med enhedschefen for sundhed.dk’s anden stabsfunktion, Ledelsessekretariatet.
 
Dine ansvars- og opgaveområder:

 • At etablere Ressourcesekretariatet som ny enhed i sundhed.dk og definere rammer og retning for enhedens virke
 • At etablere et professionelt ressourcestyrings-set-up, der skal danne grundlag for, at parterne (sundhed.dk’s styregruppe og bestyrelse) sikres det nødvendige indblik i og overblik over projektøkonomi og sammenhæng mellem ressourcer og aktiviteter i øvrigt – herunder
  • at sikre implementering af aktivitetsbaseret styring som ny disciplin i sundhed.dk
  • at udvikle og implementere en stringent porteføljestyring – herunder varetage ejerskabet af sundhed.dk’s interne porteføljeforum, og i samarbejde med den øvrige chefgruppe tilpasse sundhed.dk’s projektmodel
 • At bidrage til etablering af en ny, robust forretnings- og finansieringsmodel
 • At sikre rettidige, let forståelige og kvalificerede rapporteringer og beslutningsoplæg til sundhed.dk’s styregruppe, bestyrelse og chefgruppe i form af dagsordenpunkter mv.
 • At opretholde stringent økonomistyring og varetage dialog og samarbejde med sundhed.dk’s revisioner
 • At sætte økonomi højt på dagsordenens internt i sundhed.dk’s chefgruppe og fastholde det fornøden fokus samt sikre, at indsatser og beslutninger inden for Ressourcesekretariatets ansvarsområde følges til dørs.
Vi forestiller os en kandidat, der kan genkende sig selv i følgende:
 • Erfaring fra lignende stilling i den offentlige sektor og derved evnen til at forstå den politiske kontekst
 • Solid og dokumenteret indsigt i og erfaring med økonomistyringsdiscipliner og evne til at sikre transparente og databaserede beslutningsgrundlag
 • Analytisk skarphed, stærk organisatorisk forståelse og evne til at lede en forandringsproces
 • Interesse i at hjælpe gode resultater på vej med klare processer, procedurer og understøttende systemer
 • Tydelig og konstruktiv kommunikator i både skrift og tale
 • Robust og rolig personlighed med gode forudsætninger for at stå fast i krydspres
 • Solid erfaring med personaleledelse og en anerkendende ledelsesstil, der bygger på et positivt menneskesyn og skaber de bedste forudsætninger for, at erfarne, kompetente medarbejdere kan udfolde deres faglighed sammen og individuelt
 • Veludviklede relationelle kompetencer der understøtter et velfungerende samarbejdsklima internt såvel som eksternt med parterne frem mod de gode resultater
 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau
Vi tilbyder:
 • en spændende og udfordrende chefstilling i en nyetableret enhed med gode muligheder for at sætte retningen
 • en faglig kompetent og ambitiøs medarbejdergruppe
 • en velfungerende chefgruppe, der er drevet af ønsket om at lykkes på tværs af organisationen  
 • en dynamisk arbejdsplads med mange spændende dagsordener og en stærk vision.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Forventet tiltrædelse enter 1. december 2021 eller 1. januar 2022. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til chefaftalen på det regionale område. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 15. november 2021. 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Morten Elbæk Petersen på mep@sundhed.dk eller mobilnummer 2222 2150.

Ansøg