Center for Børn & Læring søger souschef med faglig ledelse af og sammen med skolerne

Ledelse er noget, vi gør sammen, og som souschef med faglig ledelse af og sammen med skolerne, skal du være med til at sikre den høje faglighed gennem implementering af politiske og strategiske dagsordener.

Kender du til skoleverdenen og kan give konkret sparring til vores skoleledere, så det understøtter vores løbende udvikling af kvaliteten i de stevnske skoler og kommer børn og unge til gode?

Er du interesseret i ledelse af en centerstab, der har til formål at bakke op på administrative opgaver og processer i relation til centerets opgaver i et rådhusperspektiv?

I Center for Børn & Læring har vi medansvar for, at alle børnene i Stevns Kommune har en fremtid, hvor de kan opnå deres drømme. I de stevnske folkeskoler skal forskellighed være en styrke, og alle børn skal have de rigtige rammer for at kunne deltage fagligt og socialt. Kort sagt, vi vil skabe det gode børneliv.

Til at lede den dagsorden søger vi en engageret souschef med faglig ledelse af og sammen med skolerne.

Som souschef:
Du er faglig sparringspartner for centerchefen, som er din egen personaleleder og hele centerets øverste leder. Du får funktion som stedfortræder for centerchefen, hvilket giver dig mandat i dennes fravær. Sammen med centerchefen har du et tæt kollegaskab og samarbejder primært med skolelederne i området, i relation til det skolefaglige ansvar.
Dertil har du et samarbejdsansvar sammen med centerets øvrige ledere på områderne: dagtilbud, PPR/ Familiehus, myndighedsområdet for udsatte børn og unge samt sundhedsplejen.

Du vil komme til at stå i spidsen for vores centerstab, hvor du bliver personaleleder for 7 erfarne og kompetente administrative medarbejdere.

Du skal i den opgave bidrage konstruktivt, løsningsorienteret og nytænkende til den tværgående ledelse i centeret og i hele Stevns Kommune. Det betyder, at du skal være i stand til at lede centerstabens forskellige fagområder og binde opgaverne sammen, i et helhedsorienteret fokus og fællesskab om opgaveløsningen. Det gør du ved at lede sammen med stabens medlemmer, ved at lede opad og ved at lede på tværs af centeret på en måde, hvor du både understøtter de strategiske målsætninger, bidrager med nytænkning og konstruktive forslag, og udfordrer hvor dette er relevant og påkrævet.

Som faglig leder af og sammen med skolerne:
Er du faglig sparringspartner for både centerchefen og skoleledelserne på vores tre folkeskoler og en ungdomsskole.

Det er afgørende for os, at du er en erfaren og stærk leder, som er vant til at lede og gerne ledelse af ledere og medarbejdere, samtidig med at du kan være faglig sparringsmakker for centerchefen og dine skolelederkollegaer i de stevnske folkeskoler. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation.

Vi forventer, at du kommer med en skolemæssig baggrund og faglighed, hvori du har et solidt kendskab til at drive skole, så du er i stand til at yde faglig sparring og medledelse af processer, der styrker vores skolefaglige niveau, som bidrager til vores fortsatte udvikling af det stevnske skolevæsen. En af dine spidskompetencer er, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye områder og stille de rette spørgsmål.

Vi ønsker os en skolefaglig chef, som har høje ambitioner for egen ledelse og for Stevns børn og unge, som i sidste ende skal have gavn af din support og de tiltag, vi udvikler og implementerer sammen med skolelederne.

Sidst, men bestemt ikke mindst, er det vigtigt, at du er god til at samarbejde og kan skabe og vedligeholde et bredt netværk på tværs af især kommunens skoler, men også dagtilbud, PPR/ Familiehus, myndighedsområdet for udsatte børn og unge samt sundhedsplejen. Du får en stor berøringsflade og skal skabe følgeskab mange steder i centeret. Opgaven kalder på stærke relationskompetencer og gode kommunikationsevner.

På skoledelen vil du blive personaleleder af vores skolekonsulent. Du vil sammen med hende sikre løbende opmærksomhed og orientering om nye nationale tiltag og beslutninger samt beslutninger taget af vores eget politiske udvalg for Børn, Unge og Læring.

Der vil i denne opgave være behov for bidrag til udarbejdelse af politiske dagsordenspunkter om skoleområdet og centerets øvrige velfærdsområder.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er i henhold til gældende overenskomst. Stillingen forventes besat pr. 1. juni 2023 eller snarest muligt herefter.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Centerchef Christian Sørensen på tlf.: 23 37 20 25.

Ansøgningsfrist den 29. marts 2023. 
Første samtale forventes afholdt torsdag den 13. april 2023. Anden samtale forventes afholdt onsdag den 19. april 2023.

Der forventes testforløb imellem de to samtaler samt case-opgave i forbindelse med den anden samtale som led i rekrutteringen.

Ansøg