Koordinator med ”en leder i maven” til nyoprettet team.

Administration og Ydelsesteamet, Jobcentret i Kalundborg Kommune søger en koordinator til vores nyoprettede team. Da teamet, herunder koordinator-stillingen er ny, skal du være med til at forme teamet og arbejdsopgaverne i koordinatorstillingen.

Du vil i stort omfang være teamlederens højre hånd. Det er derfor vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger, mens du tænker strategisk samt ser på teamet og organisationen som helhed.

Hvis du går med et ønske om at blive leder på sigt, kan denne stilling være et trin på vejen, da du vil blive koordinator for hele teamet (ca. 39 medarbejdere). Da du er koordinator for hele teamet, vil du have en bred portefølje af opgaver og medarbejdere, hvorfor det er vigtigt, at du har kendskab til jobcenter-verdenen, herunder gerne erfaring med
ydelsesområdet.

Du vil have en central rolle i at løbe en masse nye tiltag i gang og få dem implementeret i driften. Vi er bl.a. ved at afdække mulighederne i optimering af borgerbetjening, digitalisering af ansøgninger, implementering af nye IT-systemer, RPA løsninger, produktionsstyring mv. Det er derfor vigtigt, at du er motiverende og løsningsorienteret, men at du ligeledes også er udviklingsorienteret, samt at du har et drive, da vi går efter at yde den bedste og mest effektive indsats – sammen.

Da teamet fungerer som understøttende til resten af Jobcentret, er tværfagligt samarbejde i fokus, og mange af dine opgaver vil relatere sig til medarbejderne bl.a. de tre tovholdere i teamet, som bliver dine tætte kollegaer, derfor skal dine samarbejdsevner være i top.

Teamet varetager samtlige udbetalinger af kommunale forsørgelsesgrundlag og tillægsydelser tilknyttet beskæftigelsesindsatsen (kontanthjælp, sygedagpenge, løntilskud, befordringsgodtgørelse mv.). Vi varetager ligeledes aktindsigter og regningsbetaling på tværs af hele Jobcentret, samt vi er sekretærer for rehabiliteringsteamet. Derudover er teamet ansvarlig for at afholde visitationssamtaler med borgere, kontrolarbejde, servicering af Jobcentrets matrikler, samt mange andre opgaver som understøtter Jobcentret som helhed.

Der vil sjældent være dage, der er ens, men dine opgaver vil i hovedtræk være:

 • Koordinering af medarbejdere og opgaver i en bred forståelse
 • Sparring til kollegaer 
 • Projektledelse, herunder igangsættelse og implementering af nye initiativer og IT-systemer
 • Strategisk og driftsmæssigsparring med både tovholdere og ledelse.
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har kendskab til lovgivningen der anvendes i teamet, her tænkes primært på sygedagpengeloven, forvaltningsloven, aktivloven, beskæftigelsesindsatsloven, retssikkerhedsloven mv.
 • Har erfaring fra en kommune
 • Har flair for IT
 • Kan udtrykke dig klart og tydeligt - både skriftligt og sprogligt
 • Er løsningsorienteret og handlekraftigt
 • Kan tænke strategisk og er helhedsorienteret.
Vi kan tilbyde:
 • Mulighed for en diplomuddannelse i ledelse efter 1-2 års ansættelse
 • Mulighed for indflydelse på drift og strategi
 • Engagerede og kompetente kollegaer, der sætter fagligheden højt
 • Et spændende job med spændende udfordringer
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Flekstid.
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til:
Teamleder Anne Jakobsen på tlf. 5130 9119 – dog ikke i uge 29.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: den 23. august 2020.
Samtaler afholdes forventeligt i uge 35.
Tiltrædelse snarest muligt - forventeligt pr. 1. oktober 2020.

Om os
Kalundborg er en kommune i vækst
Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.
 

Ansøg