Genopslag

Er du en nærværende leder? Er du klar til at stå i spidsen for en ny enhed og bidrage aktivt til, at dine medarbejdere kan lykkes med en mangfoldig opgaveportefølje på folkeskoleområdet i landets største kommune? Har du erfaring fra skoleområdet og erfaring med at arbejde i en forvaltning? Så er du måske lige dén leder, vi søger til Fagligt Center. 

Vi leder efter en engageret og struktureret leder til Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som skal stå i spidsen for en enhed med fire teams; Skole, BUFX (Makerspaces og Skole-Erhverv), Åben Skole og Digitale læremidler. Vi genopslår stillingen for at finde den rette kandidat.

Fagligt Center er en stabsenhed med ca. 100 medarbejdere, der understøtter forvaltningens områdeledelser, der er ansvarlige for skoledriften på kommunes 72 skoler. Enhedens arbejdsopgaver spænder vidt og har folkeskoleområdet og undervisning som fælles omdrejningspunkt. Du skal lede 24 konsulenter, hvoraf 6 medarbejdere underviser i kommunes eksterne læringsmiljøer. Fælles for dem alle er, at de er fagligt dygtige og har forskellige uddannelsesbaggrunde og anciennitet.

Som ny leder bliver din første opgave at lede forandringsprocessen med at samle og sætte retningen i en nyligt sammensat enhed, så gruppen med fælles afsæt og retning kan fortsætte arbejdet med kerneopgaverne til gavn for Københavns børn og unge. Du skal lede med afsæt i Børne- og Ungdomsudvalgets strategi med et særligt fokus på udvalgets ønsker om, at alle elever skal løftes og komme godt videre fra folkeskolen, og at alle børn og unge skal trives. Du skal være med til at skabe rammerne for en varieret og inspirerende skoledag for alle – fx via Åben Skole.

Dine opgaver
Udover opgaven med at samle den nye enhed vil dine opgaver bl.a. være:

 • Personaleledelse – herunder løbende sparring med medarbejdere, afvikling af løbende ledelsestilsyn, MUS og lønsamtaler, sygefraværssamtaler mv. Du skal som leder sætte retningen for arbejdet og udviklingen i dit team.
 • Ledelse og faglig sparring på drifts-, projekt- og udviklingsopgaver, så opgaver er klar til implementering på skolerne, fx relateret til:
  • At fremme udviklingen af praksisfaglighed, inspirerende og varieret skoledag
  • Understøtte trivselsindsatser
  • Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem 
  • Indkøb af digitale læremidler
  • Åben Skole og eksterne læringsmiljøer
  • Drift af tre Makerspaces/praktiske værksteder
  • Skole-Erhverv samarbejde
  • Understøtte at skoler og dagtilbud kan modtage udenlandske børn
  • Politikerspørgsmål, aktindsigtsager og styring af budget og puljeposter.
Ledelse og samarbejde i fokus
I Børne- og Ungdomsforvaltningen er ledelse noget, vi gør sammen. Det betyder også, at du ikke kommer til at stå alene, men skal løse opgaverne i et meget tæt samarbejde med den øvrige ledelse i Fagligt Center, som består af 3 centerchefer og 4 lederkollegaer. Derudover kommer du til at arbejde sammen med de andre centre i centralforvaltningen og ikke mindst de fem geografiske områder, hvor skolerne hører til.

Det er afgørende, at du er en dygtig leder, der kan trække på din erfaring fra skoleområdet, hvor du måske har arbejdet som skolechef eller souschef i en mindre kommune og dermed også har erfaring fra at arbejde i en forvaltning. Du skal være en nærværende personaleleder, der kan varetage alt fra MUS til lønforhandlinger samt de administrative opgaver, herunder økonomiopfølgning, der følger med ledelsesopgaven. Du skal samtidig være en stærk faglig leder, der kan lede både driften og projekt- og udviklingsopgaver med faglighed som dit bagtæppe samt oversætte og omsætte politiske beslutninger til konkrete indsatser i BUF. 

Øvrige ønsker og forventninger til dig
Vores ønsker til dig som leder af skoleområdet er: 
 • Du har ledelseserfaring fra en politisk styret organisation, fra både et forvaltnings- og skoleperspektiv.
 • Du har erfaring med og interesse for folkeskolen som fagligt arbejdsområde.
 • Du har særligt kendskab til skoleverdenen og aktuelle skolepolitiske tendenser.
 • Du er dygtig til at sikre koordination i organisationen, og du anerkender vigtigheden af dette.
 • Du kan samarbejde på tværs – og du er god til at lede på tværs af programmer, enheder og interessenter. 
 • Du er god til at planlægge og strukturere, og du kan prioritere og sætte en tydelig retning for dine medarbejdere.
 • Du er i stand til at indgå i og skabe ledelsesfællesskaber, og du kan lede sammen med andre – og se værdien af at samarbejde tæt.
 • Du har stærke relationskompetencer og gode kommunikative evner.
Det kan vi tilbyde
I Fagligt Center får du et lederjob med mulighed for faglig og personlig udvikling i en af Danmarks største forvaltninger. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø og en velfungerende ledergruppe, hvor du får rig mulighed for sparring og samarbejde om opgaver på tværs. Omgangstonen på arbejdspladsen er uformel og samtidig præget af ambitiøse medarbejdere og ledere, der alle brænder for deres respektive felter og fagligheder.

Ansættelsesvilkår
Stillingen som leder er en fuldtidsstilling til varig besættelse.

Din daglige arbejdsplads bliver i Fagligt Center på adressen Gyldenløvesgade 15, 1600 København V – kun en kort gåtur fra Københavns Rådhus.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst og aftales efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt centerchef Birgitte Lund Flansmose på tlf. 4024 4810.

Tiltrædelse
Tiltrædelse d. 1. april 2023 – eller hurtigst muligt.

Ansøgning og proces
Søg stillingen senest 1. februar.
Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtaler 6. februar 2023.

Ansøg