Danmarks største beskæftigelsesforvaltning søger en områdechef med høj faglighed og stort engagement.

Hvem er vi
Center for Drift, Tilsyn og Jura er et af flere centre i Centralforvaltningen og har til opgave at sikre en stærk driftsunderstøttelse af Jobcenter København, Københavns Erhvervsservice og Københavns Ydelsesservice. Center for Drift, Tilsyn og Jura har i den sammenhæng – på tværs af alle ledige og sygemeldte borgere – bl.a. ansvar for:

 • udvikling af nye indsatser og metoder i samarbejde med jobcentrene
 • udarbejdelse og vedligeholdelse af arbejdsgange
 • behandling af borgerklager og juridisk rådgivning
 • implementering af reformer og lovændringer
 • håndtering af udbud af beskæftigelsesindsatser og leverandørstyring
 • gennemførelse af ledelsestilsyn og tilsyn med interne og eksterne leverandører af beskæftigelsesindsatser
 • databeskyttelsesopgaver (GDPR)
Centret har ca. 65 medarbejdere, herunder AC-generalister og jurister og et lederteam bestående af to kontorchefer og to områdechefer. Som områdechef refererer du til en kontorchef og har det daglige personaleansvar for en del af medarbejderne i centret, det faglige ansvar for centrets klagesagsbehandling, juridiske understøttelse og rådgivning af jobcentrene samt udvikling af drift og processer.

Som beskæftigelsesforvaltning har vi fokus på at yde god service til borgerne og være en god samarbejdspartner for virksomhederne, og vi arbejder strategisk med servicedesign og nye digitale løsninger.

Vi forestiller os en områdechef, der 
 • har en samfundsfaglig baggrund med forvaltningsretlig indsigt, gerne cand.jur. eller lignende
 • har lyst til og gerne erfaring med personaleledelse samt fokus på at inddrage medarbejderne, give god sparring og skabe trivsel
 • har erfaring og resultater fra politisk styrede organisationer og med at omsætte beslutninger til løsninger i driften
 • har fokus på høj faglighed, kvalitet og sikker drift
 • kan opbygge gode og holdbare relationer til kollegaer fra andre dele af forvaltningen og samarbejdspartnere uden for organisationen
 • har en god kommunikator både skriftligt og mundtligt og forstår, hvordan det komplekse kan formidles kort og klart
 • har kendskab til beskæftigelsesområdet eller motivation for at lære
Vi tilbyder
Som områdechef får du mulighed for at sætte dit præg på beskæftigelsesindsatsen i København, blandt andet ved implementering af ny love og aktiviteter i forbindelse med kommunens handleplaner. Du kommer til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kollegaer i en hverdag præget af tværfaglighed og mange spændende opgaver. Du bliver en del af en professionel organisation, hvor vi arbejder evidensbaseret, har høje faglige ambitioner og er åbne for at tænke nyt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen afhænger af dine kvalifikationer og forhandles efter principperne om Ny Løn.

Forventet tiltrædelse 1. februar 2022.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lisbet Stihøj Kristensen på 2014 9622.

Søg via linket senest søndag den 5. december 2021
Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde i uge 49 og 2. samtalerunde i uge 50. Der vil være test efter 1. samtale.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. 

Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Du kan læse mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen her.

Ansøg