Motiveres du af at indkredse ny viden og at udvikle og udbrede nye vidensbaserede metoder? Vil du gerne have nogle af Danmarks dygtigste og mest dedikerede specialister som kolleger? Og vil du – sammen med dem – være med til at videreudvikle et meget velfungerende landsdækkende synscenter for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser? Så skal du søge en af de to ledige stillinger som videns- og udviklingskonsulent ved Synscenter Refsnæs’ Videns- og Udviklingsenhed (VUE).

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Synscenter Refsnæs arbejder vidensbaseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et landsdækkende samarbejde. Synscenteret har ca. 110 medarbejdere og er beliggende meget naturskønt ved Kalundborg Fjord.

Synscenter Refsnæs er VISO-KaS-leverandør, og centerets tilbud omfatter en bred vifte af specialrådgivning, udredning, kurser, materialeproduktion og -formidling, vidensarbejde samt taksttilbud inden for undervisning, uddannelse og botilbud.

Forældre og fagpersoner er også en del af målgruppen og meget vigtige samarbejdspartnere. Målet er, at barnet eller den unge modtager den rigtige støtte og bliver inkluderet i fællesskaber trods synsnedsættelsen. Synscenter Refsnæs har fokus på at understøtte deltagelse i leg, læring, uddannelse, fritid og samfund med afsæt i at styrke barnets egne ressourcer samt barnets omgivelsesfaktorer.

Vi forventer, at du som ny videns- og udviklingskonsulent har en relevant uddannelse på kandidatniveau eller professionsbachelor med relevant overbygning og dertil erfaring med eller kendskab til videns- og udviklingsarbejde samt det specialiserede social- og undervisningsområde (sidstnævnte er ikke et krav).

Vi forventer, at du arbejder selvstændigt og struktureret og kan arbejde projekt­orienteret/har erfaring med projektarbejde. Du har flair for formidling og rådgivning og har udprægede samarbejdsevner, for du kommer til at arbejde tæt sammen med Synscenter Refsnæs’ forskellige brugere og interessenter, herunder ministerier/styrel­ser, kommuner/kommunikationscentre, brugerorganisationer og internationale sam­arbejdspartnere.

Du kan læse en job- og personprofil (pdf) her. Du er meget velkommen til at ringe til områdeleder/vicecenterleder Berit Houmølle på tlf. 6062 1115 eller kontakte partner i Genitor Henning Meldgaard Nielsen på e-mailen hm@genitor.dk eller tlf. 3141 0563. Se også Synscenter Refsnæs’ hjemmeside www.synref.dk.

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af individuelle tillæg afhængigt af kvalifikationer. Ansøgningsfristen er den 21. januar 2022 kl. 12.00. Du kan søge stillingerne via knappen nedenfor.
 

Ansøg