Skal vi være sammen om hovedstaden? Synes du, det er vigtigt, at København bliver rengjort efter EM i fodbold, eller at byen er ren og lækker hele sommeren? Er du god til at lede og motivere dine medarbejdere på en inddragende facon og i et direkte sprog?

Så søg en af de to stillinger som enhedschef hos Danmarks største arbejdsplads, Københavns Kommune, hvor vi har brug for nogen, der tager ansvar for renhold i hver sin del af byen, men også for tværgående opgaver.

De to enhedschefer og deres medarbejdere løser sammen med to andre renholdelsesenheder kritiske opgaver for hovedstadens borgere – 365 dage om året – så alle kan færdes i en rar by.

I enheden Renhold Syd og Cykler bliver du chef for ca. 40 medarbejdere, der sørger for, at blandt andet de travle områder Islands Brygge, Amagerbrogade samt øvrige veje, stier og pladser i den sydlige del af byen, er rene og indbydende. Samtidig rydder I op i københavnernes efterladte cykler på tværs af hele byen. Hverdagens drift supporteres af en administrativ medarbejder og en mekaniker i enheden. Din primære kontorplads er på Selinevej, hvor der ikke er langt til andre enhedschefer på andre pladser.

I enheden Renhold City og Østerbro sikrer du og dine ca. 32 medarbejdere, at byens store affaldskurve tømmes, og at de lokale veje, stier og pladser på Østerbro hver dag er rene og ryddede. Tømning af de store affaldskurve på tværs af byen kræver et særligt fokus som kritisk opgave for hele Parker, Kirkegårde og Renhold (PKR), og det er en opgave, som kræver 2-holds skift, at medarbejderne har stort kørekort og gør en særlig tværgående indsats. Hverdagens drift supporteres af en administrativ medarbejder og en kørselskoordinator i enheden. Din kontorplads er delt mellem Herjedalgade og Sibeliusgade, hvor andre enhedschefer har kontor.

Det vigtigste for at lykkes i begge stillinger er, at du er god til at lede, er struktureret og samtidig rummelig i forhold til de mennesker, du arbejder med. Det kræver, at du er synlig og nysgerrigt til stede i byen sammen med dine medarbejdere, og at du også planlægger at være sammen med dem, der tømmer de store affaldskurve om aftenen.

Du bliver en del af en enhedschefgruppe med 15 dygtige kollegaer, der hjælper og bakker hinanden op. Vi mødes hver fredag til driftsmøde, hvor områdechefen sidder for bordenden. Det er ét af stederne, hvor vi sparrer med hinanden for at blive endnu bedre til vores fælles kerneopgave. Vi hører til under PKR, der er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. I PKR knokler ca. 750 medarbejdere hver dag for at give byens indbyggere og besøgende en indbydende by.

Din opgave
Som enhedschef er du afgørende for, at vi kan levere kerneopgaven: en ren, grøn og indbydende by til københavnerne – på konkurrencedygtige vilkår. Hverdagens kerneopgave er at sikre drift af renhold, og at opgaven leveres med kvalitet og effektivitet. Dertil skal du sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Det kræver nærvær, løbende kommunikation, rammesætning og engagement af dig. Det er desuden et vilkår, at du bidrager til den bedste udnyttelse af PKR’s samlede ressourcer og kompetencer på tværs af byen. I fællesskab sikrer vi, at vi også fremover er byens foretrukne driftsoperatør.

Om dig
Du har erfaring med lederrollen, gerne med en lignende medarbejdergruppe og kan både lede opad og nedad. Du har lyst til at udvikle dig som chef, hvilket vi gerne understøtter. Du kan navigere i en stor driftsorganisation, hvor du både skal kunne se den fælles retning og samtidig prioritere de lokale hensyn i din enhed. Arbejdet og samarbejdet internt i enheden og på tværs af afdelingen indebærer, at du både kan inddrage andre og kan træffe selvstændige beslutninger afhængigt af, hvad situationen og opgaven kræver.

Derudover er det vigtigt, at du

 • kan sætte rammerne for en effektiv drift af opgaven og for god dataindsamling
 • kan ressourceplanlægge og bemande opgaverne
 • ser dine medarbejdere som hele mennesker og kan udvikle deres kompetencer
 • ser muligheder og kan være med til at udvikle innovative og kreative løsninger i PKR
 • kan formidle komplekse budskaber, så de giver mening for dine medarbejdere
 • er i stand til at bevare overblikket og sikre koordinering af snitflader og overholdelse af kvalitet, økonomi mv. – også når det går stærkt
 • er bevidst om din rolle som embedsmand i en politisk styret organisation
 • er indstillet på weekendarbejde 5-7 gange årligt
I din ansøgning vil vi gerne høre et eller flere konkrete eksempler på, hvordan du
 • har erfaring med forandringsledelse, hvor du bl.a. evner at drive processer
 • har erfaring med ledelse inkl. teamledelse
 • er en god samarbejdspartner, der formår at være sparringspartner for både dine medarbejdere, enhedschefkollegaer og den øvrige ledelse
Du må også gerne notere, om du søger begge stillinger eller blot en af dem.

Vi tilbyder
 • et spændende job, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af vores drift
 • et godt og stærkt kollegialt miljø, hvor du får rig mulighed for at udvikle dig som leder
 • en udfordrende stilling med høj grad af selvstændigt handlerum i en organisation med høj politisk bevågenhed
 • en uformel omgangstone og et godt fagligt og socialt miljø i hele organisationen, som spænder vidt i forhold til alder, erfaring og uddannelsesmæssig baggrund
 • en organisation, hvor afstanden fra den enkelte medarbejder til ledelsen er og skal være kort
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og uddannelse og afgøres på baggrund af en forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. juli 2024. 

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte områdechef Helene Vinther Seidler på 2152 8602. Du er også velkommen til at kontakte chefkonsulent i Genitor Mia Hvilshøj på 2245 1576.

Søg via knappen nedenfor senest tirsdag den 23. april 2024
Vi afholder samtaler i uge 18 og 21. 1. samtale afholdes torsdag den 2. maj og fredag den 3. maj 2024, og 2. samtale afholdes fredag den 24. maj 2024. Mellem disse samtaler vil der være test. Du skal dertil forvente at forholde dig til en case i 2. runde.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Ansøg