OVERTANDLÆGEN I SORØ KOMMUNE ER LEDER AF HELE TANDPLEJEN MED 22 FAGLIGT KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE – OGSÅ PÅ DE SVÆRE TANDLÆGEPOSTER

Den kommunale tandpleje i Sorø tilbyder alt fra forebyggende information og karies- og rodbehandling til kirurgiske indgreb og behandlinger i fuld narkose. Desuden tilbydes tandregulering, som udføres af Specialtandlægen. Alt er samlet ét sted i flotte lokaler, tæt på rådhuset og med en opdateret og nyindkøbt maskinpark. 

Lederen af Tandplejen har det ledelsesmæssige ansvar for hele området, herunder også det lægefaglige ansvar, men indgår ikke som en fast del af normeringen i den daglige drift. Derfor er der både tid og rum for vores kommende leder til at tage det overordnede ansvar for udviklingen af tandplejen og understøtte vores daglige arbejde med at optimere og forbedre vores ydelser og services. Tandplejen har udviklet sig meget de senere år, og i takt med større viden på området har den sundhedsfaglige viden været med til at understøtte andre fagområder. Denne udvikling har Sorø Kommune taget til sig, og således spiller den kommunale tandpleje også en rolle i det tværgående samarbejde på det brede 0-18-årsområde i tæt samarbejde med Center for Børn og Familier. Udviklingen viser sig også i opbygningen og videreudviklingen af Omsorgstandplejen og Socialtandplejen, hvor Tandplejen er i stand til at hjælpe både ældre borgere og socialt svagere stillede borgere. 

Vi håber meget, at du har interesse i denne spændende ledelsesfunktion i Sorø Kommune. Hos os vil du blive mødt med tillid og få tætte lederkolleger, så du også kan udvikle dig som leder. Du vil opleve, at vi har stor glæde af at være samlet i et hus, hvor vi ikke oplever fysiske barrierer, når vi har brug for hinandens viden, men i stedet ser det som det mest naturlige i vores hverdag. 

Læs mere om Sorø Kommune og stillingen som leder af Tandplejen, Social og Sundhed i job- og personprofilen.

Hvis du har spørgsmål om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte centerchef Annette Homilius på tlf. 5125 5184 eller chefkonsulent i Genitor Mia Hvilshøj på tlf. 2245 1576 eller mihv@genitor.dk. Ansøgningsfristen er den 29. februar kl. 10.00.  

Ansøg